Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1992
I. ročník 1992
Bibliografia I. ročníka (r. 1992) časopisu Záhorie

Záhorie č. 4/1992
Ing. Anna Faragulová: Mosty
PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Ferdiš Kostka - človek, ktorý oživoval hlinu
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Názvy záhorských obcí I.
Ľudovít Košík: Pôsobenie rehole karmelitánov v Skalici
Záhorec: Kronikár Záhoria - Ján Nepomuk Pavelka
Rudolf Appel: Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky
Mgr. František Havlíček: Flóra a fauna na Záhorí
Prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc.: Lesy Záhoria
RNDr. Eduard Krippel, CSc.: Čo môže spôsobiť ľudská nedbanlivosť
PhDr. Eva Fleišíková: Kníhtlačiareň v Holíči
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.: Obecný erb - Kuchyňa
Mgr. Peter Juza: Typické priezviská starousadlíkov Stupavy
RNDr. Eduard Krippel, CSc.: Slamou kryté strechy na Záhorí
Zvyky medzi Vianocami a Novým rokom
Martina Pavelková: Zimné zvykoslovie na Záhorí - Sekule
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Zimné zvykoslovie na Záhorí - Gajary

SPRÁVY
Povesť o zámku v Uníne (Konštantín Palkovič)
Expozícia v Rotunde sv. Juraja v Skalici (Viera Drahošová)
Múzeum M. Tillnera v Malackách (Rudolf Irša)
Odišiel nám vzácny človek (Pavol Hallon)


Záhorie č. 3/1992
Rudolf Cielontko: Železnice na Záhorí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ján Hollý a Juraj Papánek
Mgr. Peter Maťovčík: Marianka a pavlínske školstvo
Mgr. Jozef Mikuš: Osobnosti kultúrneho, literárneho a ľudovýchovného života v Holíči
PhDr. Rudolf Irša: Záhorské priezviská
Mgr. František Havlíček: Šaštínska bazilika
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.: Obecný erb Rohožník
PhDr. E. Fleišíková: Osobnosť Jána Bežu
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Kňaz a spisovateľ Štefan Vragaš
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Ako vznikli smrdácke kúpele
MVDr. Pavol Hallon: Ako liečili v Malackách "kráľovskú chorobu zlátenicu"
Z nárečového slovníka
PhDr. Rudolf Irša: Cigáni stopári
PhDr. Rudolf Irša: Ako bola založená Záhorská Bystrica
MVDr. Imrich Vašečka: "Strýček Macháček o svojej nebožce žeňe"
Marta Pavlovičová: Kútske porekadlá
Z publikačnej činnosti ZM


Záhorie č. 2/1992
Mgr. Vladimír Petrovič: K otázke prvých písomných správ o obciach na Záhorí
PhDr. Rudolf Irša: Habánsky mlyn v Sobotišti
MVDr. Pavol Hallon: Obnovený mestský erb Malaciek
PhDr. Štefan Zajíček: Sochár Jozef Kostka a Záhorie
Pavel Proksa: Daniel Stránsky v Senici
PhDr. Eva Fleišíková: Kníhtlačiarne na Záhorí - Skalica
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Príťažlivá Mária Magdaléna
Z rukopisu Dr. M. Héska: Kútska zvonica
PhDr. Štefan Zajíček, PhDr. F. Irša: Čínska sála v holíčskom kaštieli
Rudolf Appel: Zabudnuté Farské
PhDr. Rudolf Irša: Črepnisko z produkcie manufaktúry v Holíči
PhDr. Viera Drahošová: Vzácny nález z Kátova
PhDr. Viera Drahošová: Terra sigillata z Lábu
PhDr. Mária Zajíčková: Na prahu dospelosti
PhDr. Mária Zajíčková: Otváranie truhlíc II.
Z nárečového slovníka
Mgr. Lenka Gronská: "O cigánce vještkiňi"
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Imrich Damborský: Jarné riekanky z Kopčian
MUDr. Vladimír Černý: Ako sa hovorilo deťom v Skalici
M. Vojtek: Fotoklub Retina

SPRÁVY
III. valné zhromaždenie Záhorskej vlastivednej spoločnosti (Mária Pukančíková)
Rekonštrukcia kláštora v Malackách (Miroslav Juza)
Život je taký (Pavol Stanislav)
Výstava Štefana Zajíčka (-mz-)
Výstava Kníhtlačiarne na Záhorí (Eva Fleišíková)
Rozlúčka s Malovaným krajom (Rudolf Irša)


Záhorie č. 1/1992
PhDr. Rudolf Irša: Úvodom
Mgr. Vladimír Petrovič: Tradícia jarmokov obnovená
Mgr. Jozef Mikuš: Menej známe mená kultúrneho a literárneho Záhoria
PhDr. Mária Zajíčková: S láskou k veciam a ľuďom
PhDr. Viera Drahošová: Vladimír Jamárik
PhDr. E. Fleišíková: Kníhtlačiarne
Nezvyčajný výskum (-rš-)
PhDr. V. Ábelová: "Chléb a súl zdobí stúl"
PhDr. Mária Zajíčková: Otváranie truhlíc I.
Mgr. Lenka Gronská: Štedrý večer
PhDr. Mária Zajíčková: Priadky v Jabloňovom
PhDr. Mária Zajíčková: Z nárečového slovníka
MUDr. Vladimír Černý: Ukradnuté v Hájku
MUDr. Vladimír Černý: Ako sa hovorilo ženám a mužom v Skalici
"To je ten šuhajek"
"Gdo to henkaj jede"
MVDr. Imrich Vašečka: Ako sa liečilo starým sadlom
Mgr. Vladimír Petrovič: List Andreja Hlinku americkým Slovákom
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.: Erb obce Láb
Rudolf Appel: Barokový žrebčinec v Kopčanoch
PhDr. Viera Drahošová: Hrnčiarske pece z doby rímskej

SPRÁVY
XII. strážnické sympózium
"Česko-slovenské vzťahy v bádaní o ľudovej kultúre" (Lenka Gronská)
Múzejné zbierky zo Záhoria v Rakúsku (Mária Zajíčková)
Nadácia na ochranu kultúrnych pamiatok v Skalici (Jozef Hlavatý)


1

na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007