Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1993
II. ročník 1993
Bibliografia II. ročníka (r. 1993) časopisu Záhorie

Záhorie č. 5 - 6/1993
Záhorie č. 5
PhDr. Štefan Zajíček: Barokové umenie na Záhorí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Predstavitelia barokovej literatúry na Záhorí
PhDr. Ladislav Kačic: Barok a hudba na Záhorí
PhDr. Mária Zajíčková: Vplyv baroka na ľudové umenie
Náš rozhovor s akad. maliarom Ľudovítom Hološkom
Pavel Proksa: O prvých školských rokoch Jána Jaromíra Boora
Ľudovít Košík: Spomienka na P. Emanuela Jozefa Cubínka
Mgr. Vladimír Petrovič: Dočasná vláda pre Slovensko v Skalici
PhDr. Jozef Špaček: Na Heydricha cez Gbely
PhDr. Viera Drahošová, Ing. Jozef Hlavatý, Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici
Mgr. Vladimír Petrovič: Čo s Holíčskym zámkom...?
Rudolf Appel: Sasinek versus Anonymus
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Predsedníctvo Matice Slovenskej v Skalici (Vladimír Petrovič)
Konštantín Palkovič: Osobnosti Záhoria, Heslár osobností Záhoria (Vladimír Petrovič)
Pilárikov odkaz súčasníkom (Mária Zajíčková)
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1993 (Vladimír Petrovič)
Stupavčania si pripomenuli svojho rodáka (Mária Zajíčková)
Tretie skalické dni (Mária Zajíčková)
250. výročie založenia fajansovej manufaktúry v Holíči (Mária Pukančíková)

Záhorie č. 6
PhDr. Jozef Špaček: Zima v známom meste
PhDr. Mária Zajíčková: Dielo architekta Dušana Jurkoviča
Mgr. Peter Michalovič: Michal Kútzky
Náš rozhovor so spisovateľom Štefanom Moravčíkom
PhDr. Viera Drahošová: Jantárová cesta na Záhorí
PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Svedkovia dávnej histórie
O čom hovoria kroniky
Mgr. František Havlíček: Z histórie obce Stráže
Z dobovej tlače
Ján Beňo: Vzácny rozprávkar z Prieval
Mgr. Peter Michalovič: Gajdoši v ľudovom rozprávaní
Mgr. Peter Michalovič: Vinšujem vám...
PhDr. Štefan Zajíček: Betlehemy Františka Gajdu v Skalici

SPRÁVY
Nový edičný počin Záhorskej galérie (-red-)
Spolok pre podporu Pomoravia (Vladimír Petrovič)
Objavii Andreja Žarnova (Vladimír Petrovič)
Výstava kútnych plachiet v múzeu (Mária Zajíčková)


Záhorie č. 4/1993
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Naše cyrilometodské dedičstvo
PhDr. Mária Zajíčková: Prví matičiari na Záhorí
Mgr. Vladimír Petrovič: Unín a deľba Holíčsko-šaštínskeho panstva v roku 1554
Mgr. Vladimír Petrovič: Luhačovice - symbol česko-slovenskej vzájomnosti
Ján Lacko: Uctite si takýchto ľudí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jozef Ščasný - mecén slovenskej kultúry
Rudolf Appel, Blažej Kovár: Kaplnka svätej Margity
PhDr. Anton Habovštiak, CSc.: Premeny kaštieľa v Cerovej
PhDr. Viera Drahošová: Prírodné bohatstvo chotára podhorskej obce Jabloňové
PhDr. Mária Zajíčková: Záhorské stodoly
PhDr. Mojmír Benža: Čo sa nosilo v Skalici pred sto rokmi
Mgr. Peter Michalovič.: Zakukaua kukulenka...

SPRÁVY
Veľkonočný benefičný koncert (Ľudovít Košík)
Spomienka na Jána Mudrocha (Štefan Zajíček)
Doležalova Tragoedia po novom (red)
Spomienka na Martina Čulena v Brodskom (Mária Zajíčková)
AUDITE SILETE MUSICA (Viera Drahošová)
Oslavy sv. Gorazda v Kútoch (Štefan Zajíček)


Záhorie č. 3/1993
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: J. M. Hurban
PhDr. Ľubica Bartalská: M. K. Mlynarovič
PhDr. Rudolf Irša: Habánsky cintorín vo Veľkých Levároch
PhDr. Viera Drahošová: Vojtech Budinský-Krička a Záhorie
Vladimír Jamárik: Kunovská šľachta
Mgr. Miroslav Minďáš: Pomocné vedy historické
Prof. PhDr. Ján Novák, DrSc.: Erb obce Vysoká pri Morave
Ľudovít Košík: Kaplnka postavená z vďačnosti
Vladimír Slaninka: Ako sa regulovala Morava
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Svedkovia dávnej minulosti
Mgr. Lenka Gronská: Máje, majálesy
PhDr. Mária Zajíčková: Čo kraj, to kroj
PhDr. Mária Zajíčková: Strom v jarnom zvykosloví
Mojmír Benža: "Ked sa nosili jeleňáki"
Mgr. Peter Michalovič: Ľudová nástrojová hudba
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Veselé príhody
Pranostiky a príslovia
PhDr. Viera Drahošová: Kniha o príchode Lábanov do Ameriky
Henrich Janus: Exlibrisy

SPRÁVY
História sa opakuje?!
Muzeálna slovenská spoločnosť obnovená!


Záhorie č. 2/1993
Ing. Marián Hanták: Záhorská autostráda
PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike - J. Ch. Krajsa
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Slovenské učené tovarišstvo
Štefan Očovský: RNDr. Ján Verešík, CSc.
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Svedkovia dávnej histórie
Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Rímska stanica v Stupave
MVDr. Pavol Hallon: Plavecký hrad
Mgr. Peter Juza: Zabudnutá krása
Prof. PhDr. Ján Novák, DrSc.: Erb obce Moravský Svätý Ján
Mgr. Lenka Gronská: Svietidlá v našich domovoch
Peter Michalovič: Ľudová nástrojová hudba
Mgr. Lenka Gronská: Poverové predstavy spojené s narodením dieťaťa - Jabloňové
Peter Vrablec: Veľkonočný týždeň v Závode
Z tradícií v Kuchyni
Pranostiky

PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Hádanky z Borinky a Záhorskej Vsi


OHLASY


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007