Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1994
III. ročník 1994
Bibliografia III. ročníka (r. 1994) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/1994
RNDr. Anton Michálek: Prirodzená obnova populačných zdrojov na Záhorí
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (18. storočie)
Martin Vančo: Šperky zo skalického pohrebiska na Kopečnici
MVDr. Pavol Hallon: Prvosienky - najstarší slovenský časopis skalických gymnazistov
Z histórie našich obcí
Jozef Gašpárek: Rovensko
Pavel Proksa: Pri storočnici ThDr. Jána Ďuroviča
Ing. Dušan Janota, CSc.: Básnik Ján Donoval - Tichomír Milkin
Náš rozhovor s Pavlom Proksom, farárom v. v. evanjelickej cirkvi a.v.
PhDr. Štefan Zajíček: Desať rokov galérie v Senici
Z dobovej tlače
Mgr. Peter Michalovič: Na Vánoce, na Vánoce
PhDr. Mária Zajíčková: Dobrý pastier sa narodil...

SPRÁVY
Kostoly a synagógy na slovenskom vidieku (-dra-)
U Dr. Ľudmily Kraskovskej
Návšteva spoza rieky Moravy (Katarína Zlochová)
Netradičná výstava (Vladimír Petrovič)
Spomienkové stretnutie

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Vízum do Európy (-dra-)
Moravský Svätý Ján (-dra-)
Borský Svätý Jur (-dra-)

Záhorie č. 5/1994
RNDr. Anton Michálek: Veľkostná štruktúra obcí na Záhorí a zmeny sídelnej siete
PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Bunkre pri rieke Morave. Obranná línia na slovensko - rakúskej hranici
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od polovice 16. st. do konca 17. storočia)
Ing. Dušan Janota, CSc.: Ferdiš Juriga
Mgr. Peter Michalovič: Zvolil si krásu /k 100. výročiu od narodenia profesora Karola Plicku/
Mgr. Ľudovít Košík: 425 rokov od založenia obce Mokrý Háj
Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum františkánskeho kostola v Skalici /6. časť/
Náš rozhovor s výtvarníkom Dušanom Grečnerom
Jiří Mihal: Nové nálezy terry sigillaty v okrese Senica
Mgr. Miroslav Minďáš: Kronikárom
Rudolf Appel: Dušnice a kostolík sv. Margity v Kopčanoch
PhDr. Vladimír Grigar: Za Rudolfom Appelom
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Inštalácia biskupa v Skalici
4. skalické dni

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Chrám Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Stavebné pamiatky Skalice
Spomienka na F.V. Sasinka, Pavla Blahu st., Dr. Ľ. Okánika, J.K. Viktorina (-dra-)
Oreské

OHLASY


Záhorie č. 4/1994
RNDr. Anton Michálek: Vývoj osídlenia Záhorskej nížiny v druhej polovici 20. storočia
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od polovice 13. st. do polovice 16. storočia)
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Spolok Tatrín a Záhorie
PhDr. Viera Drahošová: Ignác Juračka
PhDr. Viera Drahošová: Zlatý diadém zo Senice
Profil obce Častkov
PhDr. Štefan Zajíček: Gustáv Mallý a Záhorie
Náš rozhovor s Antonom Srholcom
Z dobovej tlače
Ing. Jozef Hlavatý: Výskum františkánskeho kostola v Skalici /5. časť/
Mgr. Miroslav Minďáš: Kronikárom

SPRÁVY
Veľkomoravská Skalica a jej pohrebisko na Kopečnici (-dra-)
Koválovec 600- ročný (-pet-)
Oslavy sv. Gorazda v Kútoch (-mz-)


Záhorie č. 3/1994
RNDr. Anton Michálek: Charakteristika osídlenia na Záhorí a jeho územná reorganizácia v prvej polovici 20. storočia
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od 10. - do polovice 13. storočia)
PhDr. Eva Fordinálová: Básnikov pomník
PhDr. Mária Zajíčková: Kútsky pán farár Andrej Radlinský
PhDr. Viera Drahošová: Veľkomoravská Skalica
Náš rozhovor s Ľudmilou Kraskovskou
Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum františkánskeho kostola v Skalici (4. časť)
Z histórie našich obcí - Koválovec, Zohor
Mgr. Peter Maťovčík: O narodení a smrti. Z rukopisu Františka Dúbravského
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Zvábení zemou (-pm-)
Hodové stretnutie v Devínskej Novej Vsi (Ing. Anna Krížová)
Od tradície k súčasnosti (-mz-)
Výstava ku Dňu matiek (-mz-)
Seminár v Malackách (-pm-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Plavecké predhorie (-mz-)
260 rokov kostola vo Veľkých Levároch (-mz-)
Z dejín malackej farnosti (-pm-)
Borský Mikuláš 1394-1994 (-mz-)
Ľudové tradície a regionálna kultúra (-mz-)


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007