Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1995
IV. ročník 1995
Bibliografia IV. ročníka (r. 1995) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/1995
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Hospodárske funkcie sídiel na Záhorí
Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi holíčskym a hodonínskym panstvom
ThB. Pavel Proksa: Z holíčskeho archívu
Mgr. Peter Michalovič: Odkázal nám král uherskí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorie v diele Juraja Palkoviča
PhDr. Viera Drahošová: Objavy v Gbeloch
PhDr. Michal Kocák, CSc.: Jozef Podhradský
Vladimír Jamárik: Víťaz nad osudom
Náš rozhovor s výtvarníčkou Vierou Škrabalovou
PhDr. Mária Zajíčková: Vianoce v Katolíckom kruhu
Vyprávalo sa po jarmoku

SPRÁVY
Reštaurátorské práce v Rotunde svätého Juraja (Viera Drahošová)
Výstava Egyptské umenie (-dra-)
90 rokov Tekla - Grafobal (-mz-)
Vianočné podoby slamy (-pm-)

Predstavujeme sa Vám


Záhorie č. 5/1995
RNDr. Anton Michálek: Mobilita obyvateľstva
Mgr. Jozef Mikuš: Spolok sv. Vojtecha a Záhorie
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Senica ako prototyp Rudopolia v Suchej ratolesti
Mgr. Vladimír Petrovič: Vznik a vývoj moravsko-uhorskej hranice na Záhorí
Mgr. Miroslav Minďáš: Urbár obce Borský Svätý Jur
ThB. Pavel Proksa: Július Bodnár
PhDr. Mária Zajíčková: Vydavateľ Ján Bežo v Londýne
Mgr. Vladimír Petrovič: Záhorské múzeum v Skalici 90- ročné
PhDr. Viera Drahošová: Podujatia venované 90 rokom múzea v Skalici
Mgr. Peter Michalovič: "De sa dobré víno rodí, tam sa ludom dobre vodí"
PhDr. Mária Zajíčková: Vinohradnícke motívy v ľudovom výtvarnom prejave
Mgr. Vladimír Petrovič: Pôvod vinohradníckych motívov v obecných znakoch
Jozef Hertl: "Bratrstvo svatého Hurbana"
Z dobovej tlače

OHLASY
Prof. Ľubomír Ďurovič: Ešte o Skaličanovi Pavlovi Doležalovi

Z dobovej tlače

SPRÁVY
Prof. Jozef Šátek (-dra-)
Archeologická sezóna končí (-dra-)
Sochy v Malackách (Miroslav Juza)
Krytá plaváreň Malina (Miroslav Juza)
V Senici klub UNESCO (Vladislav Brza)
Redakčná rada
Spomienka na Jána Bežu (-pet-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Devínska Nová Ves (-dra-)
Veľké tajomstvo (-dra-)

Píšu o nás
Predstavujeme sa Vám

Záhorie č. 4/1995
RNDr. Anton Michálek: Sociálna štruktúra obyvateľstva na Záhorí
PhDr. Štefánia Poláková: Jezuitské divadlo v Skalici
PhDr. Viera Drahošová: "Kúcané" pod cyrilometodskou zástavou
Štefan Moravčík: Poézia pokrájaná na chlieb
Náš rozhovor s Ivanom Osuským
RNDr. Ján Hrbatý: Vracajú sa naspäť
Profil obce Podbranč
Štefánia Vašečková: O sukniach
Z dobovej tlače
PhDr Viera Drahošová: Pedagogické múzeum okresu bratislavského a malackého
Henrich Janus: Priekopník pedagogického múzea

OHLASY

SPRÁVY
Šaštínske zastavenie Svätého Otca (-mz-)
Spomienková slávnosť (Marcela Antálková)
Oslavy v Holíči (-dra-)
Redakčná rada v Brodskom (-mz-)
Turistika na Záhorí (Viera Drahošová)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Pavel Bunčák - personálna bibliografia (-dra-)

Predstavujeme sa Vám

Záhorie č. 3/1995
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Stárnutie obyvateľstva na Záhorí
PhDr. Etela Studeníková, CSc.: Záhorie v staršej dobe bronzovej
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Epos spod Devína
Marián Náhlik: Keď sa v Skalici a Senici strieľalo
Ing Vladimír Uher: K nedožitým 85. narodeninám prof. Jozefa Čabelku
Pavel Proksa: Malvína Boorová
PhDr. Mária Zajíčková: Priekopník bicyklovania zo Senice
Náš rozhovor s Pavlom Bunčákom
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Konope a ich spracovanie v Prietrži
Z dobovej tlače
Mgr. Peter Michalovič: Ked sem sa odbírau
RNDr. Ján Hrbatý: ENCY 1995
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Turistika na Záhorí
Povesť: Kríž u cesty

SPRÁVY
Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú
Holíčska fajansa v Bratislave (-mz-)
Redakčná rada v Častkove (Vladimír Petrovič)
Výstava k storočnici Michala Tillnera (Štefan Zajíček)

Predstavujeme sa Vám


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007