Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1997
VI. ročník 1997
Bibliografia VI. ročníka (r. 1997) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/1997
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubileum Lichardovej Domovej pokladnice
Marián Náhlik: Erby rodu Apponyi
Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí
MVDr. Pavol Hallon: Zabudnutý Skaličan - inžinier Paul von Mazur
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Kňaz a spisovateľ Matej Hések
Marian Havlík: Dlžné úpisy z Veľkých Levár
Náš rozhovor s akademickým maliarom profesorom Jánom Želibským
Mgr. Ľudovít Košík: Marianka
Jak to bilo f Kopčanech na Mikuláša
Dr. Imrich Vašečka: Hodoňka - čo to bolo za chorobu?

NOVÉ KNIHY
Záhorská etapa serafínskej cesty (-efor-)
Poézia dávnej zrelosti (Milan Zelinka)


Záhorie č. 5/1997
PhDr. Viera Drahošová: Nástenné maľby v Rotunde svätého Juraja v Skalici
Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí
Marián Náhlik: Vietorisovci na Záhorí
Mgr. Miroslav Minďáš: Testamenty
Ing. Dušan Praženka: Mlátenie obilia v minulosti v okolí Senice
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
Náš rozhovor s koncertnou speváčkou prof. Evou Blahovou
Mgr. Peter Michalovič: Z hornatého kraja do Skalice
PhDr. Viera Drahošová: "Elixír života"
PhDr. Zora Viestová: PhDr. Ján Buchta, SJ /1922 - 1972/
Oto Holúsek: Rok na vidieku - Hody

SPRÁVY


Záhorie č. 4/1997
MVDr. Pavol Hallon: Záhorské konfínium
PhDr. Viera Drahošová: Zvoncovité poháre na Záhorí a na Slovensku
Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí
Mgr. Eliška Kováčová: Socha Spravodlivosti v Skalici
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
PhDr. Ladislav Kačic: P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí
Náš rozhovor s Pavlom Hallonom
Ing. Peter Vrablec: Na Jána v Závode
Povesť: Starý kríž
Marián Náhlik: Balónová pošta

SPRÁVY
Spomienková slávnosť na Dr. Andreja Radlinského (Ľudovít Košík)
700 rokov prvej písomnej zmienky o Lopašove (-dra-)
Storočný POSOL (-dra-)
600 rokov kostola v Dojči (M. Z.)
Levárky (Ľudovít Košik)


Záhorie č. 3/1997
Mgr. Marián Havlík: Návrat výtvarných hodnôt
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
PhDr. Viera Drahošová: Biely kostolík
Ing. Vladimír Štrba, Ing. Vladimír Hlavatý: Geologické pomery na Záhorí
Náš rozhovor s jazykovedcom Konštantínom Palkovičom
Stanislav Damborský: Ján Damborský (1880 - 1932)
Vladimír Brza: Zbierka básní "Cymbál a husle"

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Lákavé návraty do minulosti /Jozef Špaček: Sever a iné túžby/ (Miroslav Brück)
Gajarané sa už doradzili... (Štefan Moravčík)

SPRÁVY
Návrat Daniela Rapanta (Dušan Čaplovič)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007