Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1998
VII. ročník 1998
Bibliografia VII. ročníka (1998) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/1998
MVDr. Pavol Hallon: Rozdelenie trhovej osady Cheturtukhyel /Plavecký Štvrtok/
Mgr. Antonín Konečný: Anglické desanty na Záhorí
PhDr. Viera Drahošová: Svätý Mikuláš a jeho patrocínium na Záhorí
Mgr. Peter Michalovič: Hynek Bím učiteľ a zberateľ ľudovej piesne
Náš rozhovor s dirigentom Ladislavom Slovákom
RNDr. Ján Hrbatý: Rybárstvo na Záhorí
PhDr. Mária Zajíčková: Zakáľačka v Chvojnickej doline
Pranostiky zo Štefanova
PhDr. Mária Zajíčková: Z depozitárov Záhorského múzea v Skalici

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Rok v Hochštetne (alebo od Nového roku po Silvester)
Na levárčanskích prádkách
Vánoce a vánočňí zvyky (Eva Benceová-Zálesňáková)
Sila krehkosti (-efor-)
Štefan Moravčík: Záhorácke povesti (Viera Lukáčková)
Cesty a príbehy moderného umenia (-zaj-)

SPRÁVY
Za pani Štefániou Bzdúchovou (redakcia)
200 rokov kalvárie v Šaštíne (Štefan Ovečka)
Výstava obrazov Ota Kroupu (-dra-)
Príležitostná známka (Miroslav Juza)

OHLASY


Záhorie č. 5/1998
Miroslav Juza: Bitka pri Senici
MVDr. Pavol Hallon: Trampoty starého vojaka, alebo ...ale ag pár holby vína sem zaplatil...
PhDr. Mária Zajíčková: Kríž na pamiatku padlého syna v Dojči
Mgr. Braňo Kolény: Spomienka na akademického maliara Mariána Velbu
Náš rozhovor s výtvarníkom Štefanom Štefkom
Marián Náhlik: Dva neznáme erby zo Skalice
Mgr. Ľudovít Košík: Akademik Ľudovít Novák
Mgr. Peter Michalovič: Speváčka Eva Studeničová zo Svätých Jánov
Kopčianske koláčiky
Pranostiky zo Štefanova
Mgr. Peter Michalovič: Z depozitárov Záhorského múzea v Skalici

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Dojč (-efor-)
Dojč (-dra-)
Krst kníh v Senici (-dra-)

SPRÁVY
Slávnosť poďakovania za úrodu v Radošovciach (-zaj-)
Prehliadka krojovaných skupín Skalického okresu v Kopčanoch (Vladimír Grigar)
Súsošie slovanských vierozvestcov v Kútoch (-zaj-)
"Ve Skalici na rínečku..." (Ľudovít Košík)
Seminár o obnove stavebných pamiatok Skalice (-dra-)
Dojč (-dra-)
110. výročie dychovky v Zohore (Anka Havlíková)
Sté výročie kostola v Zohore (Anka Havlíková)
Na Záhorí hudby hrali (-pm-)


Záhorie č. 4/1998
Mgr. Peter Michalovič: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí
PhDr. Mária Zajíčková: Výroba štekov v Závode
Mgr. Antonín Konečný: Časopis Hlas a jeho doba
RNDr. Vladimír Slavík, CSc.: Dynamika rastu mesta Skalice od polovice 19. storočia do súčasnosti
Náš rozhovor s etnológom Mojmírom Benžom
RNDr. Vladimír Straka: Rovnokrídlovce južnej časti Bielych Karpát
Dva pohľady na Jozefa Agnelliho-Baránka
Mgr. Antonín Konečný: Z depozitárov Záhorského múzea
Pavel Proksa: Ján Mandelík
Pranostiky zo Štefanova
Dr. Jaroslav Kaňa: O večných múroch staroslávneho mesta Skalice

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Jaroslav Kaňa: Legenda o Pátrovi Emanuelovi (Ľudovít Košík)
Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 - 1997 (-zaj-)

SPRÁVY
Veľká prestávka (Marcela Antálková)
Redakčná rada Záhoria v Podbranči (-zaj-)
Slávnostná sv. omša biskupa Štefana Vrableca v Závode (Ľudovít Košík)
Pamätná strieborná minca (Miroslav Juza)

Záhorie č. 3/1998
Mgr. Peter Michalovič: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí
Mgr. Peter Maťovčík: Opatrnosť nadovšetko
Za Petrom Maťovčíkom
Mgr. Anton Konečný: Husitské vojská v Skalici
PhDr. Viera Drahošová: Kaplnka sv. Margity v Kopčanoch
Náš rozhovor s keramikárkou Libušou Čtverákovou
PhDr. Mária Zajíčková: Letný odev hrabáčok sena v Častkove a Závode
PhDr. Mária Zajíčková: Z depozitárov Záhorského múzea
Pranostiky zo Štefanova
Ít rovnú cestú, to je najlepší (spomienkové rozprávanie)
PhDr. Viera Drahošová: Archeologický prieskum

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Skalica stále inšpirujúca (Jozef Špaček)
Dr. Pavol Hallon: Štyristo rokov malackého školstva (Jaroslav Kaňa)
Náučný chodník nivou Moravy (Katarína Zlochová)
Františkánske gymnázium v Malackách (Jaroslav Kaňa)
Dekoratívny prejav - tradícia a súčasnosť (-zaj-)

SPRÁVY
Príležitostná pečiatka (Miroslav Juza)
Historické vozidlá v Petrovej Vsi (-dra-)
Spomienkové stretnutie (Ľudovít Košik)
Deň matiek v Skalici (-zaj-)
Rekonštrukcia Námestia mieru v Holíči (-dra-)
Konferencia o miestnej kultúre v Skalici (-dra-)
Čerstvý dúšok čistého vzduchu z Chvojnickej doliny (Braňo Kolény)


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007