Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1999
VIII. ročník 1999
Bibliografia VIII. ročníka (r. 1999) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/1999
PhDr. Ladislav Mlynka: Mlyny na Záhorí
PhDr. Viera Luxová, CSc.: Loretánska kaplnka v Skalici
Mgr. Frederik Federmayer: Rod Hellmayrovcov na Záhorí
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.: Lekári mávajú pekné záľuby
Mária Haladejová: Zo spomienok na prof. Čárskeho z Gbelov
Náš rozhovor s PhDr. Štefanom Zajíčkom, riaditeľom Záhorskej galérie
Pozvanie do expozície poľnohos. družstva v Gbeloch
Mgr. Margita Drozdová: Ako vonia medovník z Kopčian
Mgr. Božena Juríčková: Čarovné zrkadlo Libuše Čtverákovej
Mgr. Braňo Kolény: S Ježišom do ďalšieho tisícročia

SPRÁVY
Etnológovia v Skalici (-zaj-)
Stretnutie umelcov Záhoria (Dana Janáčková)
Nové pohľadnice (-mj-)
Blahoželanie


Záhorie č. 5/1999
Mgr. Marek Junek: Slovácko a Záhorie po roku 1918
RNDr. Ján Hrbatý: Povodie riečky Rudavy
Ivan Orgoň: Moja Rudava
Mgr. Peter Michalovič: Rudava v ľudovej piesni
Ján Mondok: Zbojnícke tovarišstvo Juraja Rajnohu
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., Mgr. Peter Michalovič: Zbojnícky tanec na Záhorí
Náš rozhovor s herečkou Máriou Kráľovičovou
Prof. Dr. Mária Pötzl-Malíková, DrSc.: Poznámky na okraj reštaurovania oltárov františkánskeho kostola v Skalici

RECENZIE
Odklínanie ducha z hmoty (Eva Fordinálová)
Turčan, Mrva, Greguš: Mást (1314 - 1999), MsKS Stupava 1999 (Miroslav Juza)
Nová kniha o Lábe (-dra-)
Moravský Svätý Ján (-dra-)
Podpajštúnske obrázky (-dra-)
Kátov a jeho foklór (-dra-)

SPRÁVY
Výstava rezbárskych diel Dotyky 99 (Eva Ševčíková)
75 rokov saleziánov na Slovensku (Ľudovít Košík)
Folklórna slávnosť v Brodskom (Marcela Antálková)
Výstava fotografií Milana Poláka (Marcela Antálková)
Vzácny jubilant z Brodského (-pm-)
Oslavy výročia farnosti (-dra-)


Záhorie č. 4/1999
Vladimír Jamárik: O kunovských habánoch
MVDr. Pavol Hallon: Sobotišťskí habáni žiadajú vlastného nemeckého kňaza
Mgr. Ľudovít Košík: Kanonik a zakladateľ Spolku sv. Vincenta Pavol Novák
Mgr. Eva Ševčíková: Keramická výroba a jej súčasný stav na Záhorí
Doc. Ivan Galamboš: Záchrana kožených tapiet z čínskej sály koštieľa Holíč
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Vtáky záhorských štrkovísk
Štefan Moravčík: Nebol to nijaký Gráf-oman
PhDr. Viera Drahošová: Spomienka na Ľudmilu Kraskovskú

SPRÁVY
Profesor Ľudovít Hološka pozdravil Skalicu (-bad-)
Nové pohľadnice (-dra-)
Rozprávka z hliny pre deti i dospelých (-dra-)
Nová známka (Miroslav Juza)
Ďalšia príležitostná poštová pečiatka z Marianky (Miroslav Juza)

RECENZIE
Miroslav Hazucha: Chodecká perla (Vladimír Petrovič)

OHLASY


Záhorie č. 3/1999
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorské motívy vo "Visvetľení k Svatoplukovi a Cirillo-Metodiade" Jána Hollého
MVDr. Pavol Hallon: Zemianske privilégiá sobotišťských habánov
MVDr. Pavol Hallon: Plnomocné odpustky v sobotišťskej habánskej kaplnke
PhDr. Viera Drahošová: Úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi na Záhorí
Peter Kovarovič: Arcibiskup a kardinál gróf Žigmund Kollonič 1677 - 1751
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov
Náš rozhovor s jazykovedcom profesorom Ľubomírom Ďurovičom
PhDr. Mária Zajíčková: Viešťanské hody
Jozef Ponec: Plazy okolia Skalice - 2. časť
PhDr. Štefan Zajíček: Diela Gustáva Mallého v depozitároch Záhorskej galérie v Senici

SPRÁVY
Cena časopisu Záhorie (-zaj-)
Výjazdové zasadnutie redakčnej rady v Šaštíne (-dra-)
Slávnosť uvedenia knihy Brodské (Ľudovít Košík)

RECENZIE
Moravou krstení (Štefan Moravčík)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007