Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2000
IX. ročník 2000
Bibliografia IX. ročníka (r. 2000) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2000
95 rokov Záhorského múzea v Skalici
PhDr.
Mária Zajíčková: Vianočné pečivo
MVDr. Pavol Hallon: Útek Závodzanov zo „Zeleného pekla“
Martin Hoferka: Osudy Židov na severnom Záhorí v rokoch 1939 – 1942
Mgr. Vladimír Petrovič: František Štefan Lotrinský (1708 - 1765) a jeho vplyv na hospodárstvo, vedu a umenie v Habsburskej monarchii
PhDr. Vladimír Turčan: Unikátny objav v Gajaroch
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Ľudovít Šmelík a výskum záhorských priezvisk

RECENZIE
Vtáky nivnej oblasti riek Morava a Dyje (Henrik Kalivoda)
Hakáčové víno (-dra-)

SPRÁVY
Dotyky opäť po roku a trochu inak (Eva Ševčíková)
Sochy, objekty a šperky Antona Hanzalíka (Štefan Zajíček)
Maľby a kresby Petra Kovaroviča (Štefan Zajíček)
Výstava stredovekých listín (-zaj-)
Príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok na území okresu Skalica (-mac-)
Vrbovce včera a dnes (Ján Gavorník)
Nivou Moravy (-dra-)
Archeologické výskumy Ľudmily Kraskovskej (-dra-)
Spomienkové podujatie v Borskom Svätom Jure (-dra-)
Publikácia Ferdinand Dúbravský 1850 - 1926 (Viera Drahošová)


Záhorie č. 5/2000
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: O ideovej tradícii západného Slovenska /Pamiatke Braňa Štefánka/
Ing. Alexander Homola: Skalické mestské poukážky z roku 1848
MVDr. Pavol Hallon: Mor hovädzieho dobytka na Záhorí v roku 1851
Mgr. Tomáš Tandlich: Kaštieľ v Plaveckom Podhradí /Stručný prehľad stavebno-historického vývoja/
Ivan Staník – PhDr. Vladimír Turčan: Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave
Lenka Masaryková: Ján Oravec – významný jazykovedec z Rozbehov
Náš rozhovor s Jozefom Špačkom

SPRÁVY
Skalické dni desiaty krát (-dra-)
Okresná prehliadka krojov v Dubovciach (-zaj-)
Trojica kultúrnych podujatí v Uníne (-mh-)
Príležitostná pečiatka (M. Juza)
Zvonica v Prietržke (-bm-)
150. výročie skalickej pošty

RECENZIA
Aluviálne lúky a rieky Moravy, význam, obnova, manažment. Bratislava 2000. (Eva Kalivodová)


Záhorie č. 4/2000
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrova láska z Brezovej
PhDr. Mária Zajíčková: Podiel Záhoria na výstave slovenských výšiviek v roku 1887 v Martine
MVDr. Pavol Hallon: 80. výročie založenia Vzdelávacieho spolku M.R.Štefánika v Sobotišti
Náš rozhovor s Braňom Kolénym
Henrik Kalivoda: Motýle lúčnych porastov záplavového územia rieky Moravy
MUDr. Felix Pobuda: Vinohrady - útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Osobná bibliografia - Konštantín Palkovič (-dra-)
Sedembolestná (-dra-)

SPRÁVY
Výstava v záhrade (-zaj-)
Cyril a Metod (-zaj-)
Desiate výročie osláv svätého Gorazda v Kútoch (Štefan Zajíček)
Výstava k desiatemu výročiu osláv sv. Gorazda (Štefan Zajíček)
Slovensko-rakúsky projekt "Príroda bez hraníc" (Martina Kürthyová)
Pozvánka na seminár (-dra-)


Záhorie č. 3/2000
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrovo putovanie po Záhorí
MUDr. Felix Pobuda: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach
Pavel Proksa: "...ať se ti ozve člověk!" /K 80. výročiu smrti MUDr. Michala G. Mandelíka/
PhDr. Peter Michalovič: Ako "prísť na kĺb" Záhoriu /venované 80. narodeninám folkloristu Cyrila Zálešáka/
Náš rozhovor s maliarom Pavlom Fürstenzellerom
Martina Kürthyová, Alexander Kürthy: "Trúlelky" na Záhorí
Mgr. Vladimír Petrovič: Pár poznámok k dejinám obce Trnovec
Ing. Ján Chylo: Osud vodného mlyna v Trnovci
Stanislav Damborský: Habáni v Kopčanoch

RECENZIE
Spisovateľka Júlia Kurilová (Konštantín Palkovič)

SPRÁVY
Náš pozdrav pre Matku (Štefan Rusňák)
Oslavy 540. výročia Jakubova (Štefan Moravčík)
Hurbánkovské hody v Prietržke (-zaj-)
Pamiatky nášho kraja
Nová známka (Miroslav Juza)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007