Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2001
X. ročník 2001
Bibliografia X. ročníka (r. 2001) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2001
PhDr. Štefánia Poláková: Z divadelnej histórie Skalice do roku 1945
PhDr. Štefan Zajíček: Maliar Dominik Skutecký
MVDr. Pavol Hallon: Sobotišťský chudobinec – špitál
Stanislav Chromek
: Židovské cintoríny na Záhorí
Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým
RNDr. Anton Dinka: Poľovníctvo na slovenskom Pomoraví
Mgr. Martin Hoferka: Zvyky nám treba zachovať (alebo „O uňínskéj slijovici“)
Ján Gavorník: Výrobky zámočníkov z Vrboviec

RECENZIE
Sny Andreja Žarnova o kuklovských púpavách (Eva Fordinálová)
Živé striebro záhoráčtiny (Štefan Moravčík)

SPRÁVY
Seminár k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Jablonové (-HN-)
Propagačná skladačka obce Kúty (-zaj-)
Krst pohľadnice ako doping pre sebavedomie (-ps-)
Hrnčiarske metamorfózy (Dana Janášková)
Geologické múzeum v Starom kameňolome Devín (Katarína Zlochová)
Blahoželáme


Záhorie č. 5/2001
Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (V. časť, 17. – 18. storočie)
Vladimír Jamárik: Zaniknuté osady na okolí Senice
MVDr. Pavol Hallon: Netradičné habánske výrobky
Pavel Proksa: Básnik Michal Semian (3.8.1741 - 29.4.1812)
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Významný gbelský odborník v netradičnom odbore
RNDr. Ján Hrbatý: Rieka Myjava
Ján Ščibran: Spomienka na rieku Myjavu
MUDr. Vladimír Černý: Také nožňice nemá "ňigdo!“
Medailón PhDr. Mária Zajíčková, rodená Procházková

RECENZIE
Pamätnica Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne (-efor-)

SPRÁVY
Skalické dni 2001 (-dra-)
Kopčany (-pm-)
Prehliadka krojov v Radošovciach (-zaj-)
Šaštín-Stráže mestom (-red-)
Prvé medzinárodné sympózium sochy v Gajaroch (Štefan Zajíček)
Medzinárodný tábor na ochranu mokradí Záhoria (Viliam Selko)
Vladimír Jamárik - osemdesiatročný
Pohladenie knihálie (-dra-)
Odborný seminár v Gbeloch (-dra-)
Levárčanský slovník (-dra-)
Ďalšia pocta Albínovi Brunovskému (-dra-)
Vrbovčianska izba (-dra-)
Stupavské Dni zelá (-dra-)
Habáni v Sobotišti (-dra-)


Záhorie č. 4/2001
Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (IV. časť, 16. – 18. storočie)
Stanislav Chromek : Zámeček – neznámy hrad
PhDr. Mária Zajíčková: Skalické hospodárske a vinohradnícke družstvo
PhDr. Mária Zajíčková: Významné výročia obce Šajdíkove Humence
Mgr. Alena Stanková: František Repa
Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom
Richard Drška: „Žňa“ v Kútoch
Mgr. Vladimír Gavlas: Kobylky, koníky a modlivky Borskej nížiny
Ján Gavorník: Svätcom zaživa

RECENZIE
Výberová personálna bibliografia, Úvahy o diele. (Vladimír Grigar)
Spevník ľudových piesní z Brodského (Peter Michalovič)
Nová zbierka M. Brücka (Jozef Špaček)
Najpodstatnejšie prikázanie (Vojtech Kondrót)

SPRÁVY
Výstavy v ekocentre Daphne v Devíne
Výstava Dušana Grečnera vo Veselí (-bad-)
Pamätná tabuľa Pavlovi Bunčákovi (-dra-)
Mladí keramikári v Skalici (-bad-)
Oslavy sv. Gorazda v Kútoch (-mh-)
Sobotište
Z redakčnej rady (-mh-)


Záhorie č. 3/2001
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorák priviedol Konštantína Filozofa a Metoda z Byzancie na Devín (Záhorie v Hollého epose Cyrillo-Metodiáda)
Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (III. časť, 16. – 18. storočie)
Pavel Proksa: Ladislav Pauliny - kňaz, spisovateľ a cirkevný historik
MVDr. Pavol Hallon: Františkánski kveštári
PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.: Bol raz jeden mlynár
Mgr. Braňo Kolény: Hrdinský zápas o zachovanie dôstojnosti človeka v Rohove
RNDr. Karol Pachinger, CSc.: Bobor – staronový Záhorák

SPRÁVY
Prezentácia knihy Pavla Straussa v Skalici (-efor-)
Domácnosť našich starých mám (-zaj-)
Dve fotografické výstavy (-pm-)
Hausart (-dra-)
Kvetinové dni v Kátove (-pm-)
Kompou do Rakúska (-dra-)
Svetový deň mlieka v Senici (-dra-)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007