Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2003
XII. ročník 2003
Bibliografia XII. ročníka (r. 2003) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2003
Richard Drška: Urbár mestečka Šaštín z roku 1769
PhDr. Mária Zajíčková: Umelec zakotvený v tradícii
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Osobný spovedník poslednej cisárovnej
PhDr. Peter Michalovič: Staršie vianočné piesne na Záhorí
Náš rozhovor s Jurajom Šefčíkom
Ing. Slavomír Vongrej: Chránené časti prírody Záhoria II
PhDr. Konštantín Palkovič: Ako sa na Záhorí prezývali
Ing. Miroslav Čársky: Starečkove vidly
Edita Tychlerová: Sánkovanie na Drahách

SPRÁVY
Vianoce v Záhorskom múzeu, výstava Tradičné Vianoce na Záhorí (-zaj-)
Predvianočné popoludnie (-dra-)
Jubileum Štefana Moravčíka (-pm-)
Pavol Fürstenzeller v Holíči (-dra-)
Za Karolom Balážom (Tono Ivánek)


Záhorie č. 5/2003
Ing. Miroslav Čársky: Počiatky chovu merinových oviec na Holíčskom panstve
Pavel Proksa: Výnimočný rektor a hudobník Adam Škultéty
MVDr. Pavol Hallon: Čo bol „opšít“?
PhDr. Viera Drahošová: Blahoželáme Zoltánovi Schmidtovi
PhDr. Viera Drahošová: Z osudov jedného náhrobníka
Prof. Ľubomír Ďurovič: „Šestáky“ strýca Vendu
Štefan Moravčík: Tulák rodným Záhorím – a svetom
Náš rozhovor s Helenou Jurasovovou-Blahovou
MUDr. Anton Gúth: Pracovná známka z Levárek
Vladimír Jamárik: Ako prišiel Šaštín k svojmu menu

RECENZIE
Heinz Jakob Tauber, Atlantída holíčských Židů, Praha 2003 (-mh-)

SPRÁVY
Pomoravie (-bad-)
Fotoreportáž zo šiesteho ročníka slávností kapusty "Dňa zelá" v Stupave


Záhorie č. 4/2003
Mgr. Martin Hoferka: Šaštínsky archidiakonát v 16. storočí
MVDr. Pavol Hallon: Mláťačkoví komisári
Marcela Antálková: Slávne roky ochotníckeho divadla v Brodskom
Mgr. Štefan Papp: ThDr. Štefan Rovenský v spomienkach Radošovčanov
PhDr. Vladimír Grigar: Kronikár Kopčian Imrich Damborský
PhDr. Jozef Špaček: O názvoch skalických ulíc
Edita Tychlerová: Vytúžené kúpalisko

RECENZIE
Významný doklad o našej kultúre (Eva Fordinálová)
Pozdrav zbierke „Spieva mi život“ (Pavel Proksa)

SPRÁVY
Prežila dvoch kráľov a deväť prezidentov (Ján Gavorník)
Výstava japonského umenia v Skalici (Štefan Zajíček)
Slovenskí a českí umelci zo zbierok Záhorskej galérie v Senici (Štefan Zajíček)
Redakčná rada vlastivedného časopisu Záhorie v Holíči (-zaj-)


Záhorie č. 3/2003
Ľudovít M. Vajdička: Karol Plicka a Záhorie
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Národne významné výročie (140. výročie vydania Jána Hollého spisov básnických)
Náš rozhovor so Štefanom Moravčíkom
PhDr. Mária Zajíčková: Veľký ľudomil
MVDr. Pavol Hallon: Posvätný kameň a zázračná studnička v Kuchyni
Ing. Dobroslav Vongrej: Chránené časti prírody Záhoria
PhDr. Konštantín Palkovič: Spomienky na malacké gymnázium
Ing. Miroslav Čársky- Šimek: Gbely na fotografii z roku 1962
Ján Gavorník: Kde sa podelo 2000 obyvateľov Vrboviec?

RECENZIE
Vrbovce (-zaj-)

SPRÁVY
Výstava Natura 2000 a krásy nivy Moravy (Vladimír Kočvara)
Vlkolínske motívy Jozefa Chrenu a Petra Kovaroviča v Skalici (Štefan Zajíček)
Spolok Záhorákov v Martine (Anna Chudziaková)
Blahova notečka (-mm-, -pm-)
Výstava o Martinovi Čulenovi v Brodskom (-dra-)
Návraty Jána Patku (-dra-)
AMFO a DIAFOTO už aj v Skalici (Fero Tomík)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007