Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2004
XIII. ročník 2004
Bibliografia XIII. ročníka (r. 2004) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2004
RNDr. Eva Kalivodová: Zimní hostia na Záhorí
Vladimír Jamárik: Dedičstvo po Kumánoch
Mgr. Martin Hoferka: Unínske kostoly
PhDr. Štefan Zajíček: Dvadsať rokov Záhorskej galérie v Senici
Náš rozhovor s historikom a rezbárom Petrom Zoričákom
Edita Tychlerová: Svätý Mikuláš v Skalici
PhDr. Viera Drahošová: Mosty Pomoravia

RECENZIE
Schmidt Zoltán, Prehľad dejín saleziánskeho diela na Slovensku, Šaštín-Stráže 2004. (-mh-)
Malé drobné opravy (Pavel Proksa)
Kniha o Skaličane (-pm-)

SPRÁVY
Blahoželáme! (-red-)
Stretnutie umelcov Záhoria (Dana Janáčková)
Štefan Zajíček - Kresby (1999 - 2004) (-zaj-)
Rezbárske sympózium v Zohore (Ľudmila Zálesňáková)
František Gajda - Betlehemy (-zaj-)
Za PhDr. Štefániou Polákovou (-red-)


Záhorie č. 5/2004
PhDr. Milan Šišmiš: Spolok Tatrín a máloznámy štúrovec Pavel Čendekovič z Prietrže
Mgr. Ľudovít Košík: Z histórie Mokrého Hája
MVDr. Pavol Hallon: Habánska kaplnka a vežička v Sobotišti
Ing. Miroslav Čársky: Andel Pinkalský (1894 – 1954)
Mgr. Štefan Papp: Pedagogická škola pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Skalici
Náš rozhovor s akademickým sochárom Alojzom Drahošom
Mgr. Oľga Drahošová: 125. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Zohore
Za Dr. Pavlom Hallonom

RECENZIE
Lozorno - monografia o dejinách obce (Juraj Turcsány a kolektív) (-dra-)
Záhorská Bystrica - Historicko-národopisná monografia (Martin Besedič a kolektív (Oľga Drahošová)
Hrnko Anton, Stupava potulky históriou, Vydavateľstvo PT, Bratislava 2004 (-mh-)

SPRÁVY
Oľga Bartošíková - Obrazy (1991 - 2004) (-zaj-)
F - klub Holíč (-zaj-)
14. členská výstava Klubu skalických výtvarníkov v novej Galérii u františkánov (-zaj-)
Viktor Kováč - Poohlédnutí (-zaj-)


Záhorie č. 4/2004
Mgr. Martin Hoferka: Prvé písomné zmienky o obciach južného Záhoria
Mgr. Martin Hoferka - Mgr.
Antonín Konečný : Prvá svetová vojna v zápisoch obecných kronikárov
MVDr. Pavol Hallon: Ako cestovali „Závodzania“ do „Hameriky“
Mgr. Oľga Drahošová: 690 rokov prvej písomnej zmienky o Zohore
Jozef Gašpárek: Družstevníctvo v Rovensku
PhDr. Konštantín Palkovič: Na čom si Brodčania zarábali
Ing. Miroslav Čársky: Puškár pytliakov
Edita Tychlerová: Ako som sa dostala k divadlu a hudbe

SPRÁVY
Návraty a posuny Štefana Ortha (-bad-)
Výstava koláží Evy Černohorskej v Skalici (Štefan Zajíček)
Rudava Ivana Orgoňa (-dra-)


Záhorie č. 3/2004
Mgr. Anton Konečný: Skalica v čase 1. svetovej vojny
MVDr. Pavol Hallon: Vznik a rozvoj telegrafnej a telefónnej siete na Záhorí
Mgr. Štefan Papp: Bernolákovci zo severného Záhoria
Mgr. Michal Jozefovič: Ako vznikol názov Duboviec
Ing. Ondrej Hušek: Ako sa žilo v osade Húšky
PhDr. Mária Zajíčková: Záhoráci na prehliadke ľudových krojov v roku 1936 v Piešťanoch
PhDr. Peter Michalovič: Polstoročie folklórneho súboru Skaličan
Prof. Ľubomír Ďurovič: Ešte o Ferdovi Hájkovi
Šebastián Šimek: Fotoklub Holíč

RECENZIE
Šľachta Bratislavskej stolice, Agentúra LUIGI 2004 (-mh-)
Oreské (Anton Konečný)

SPRÁVY
Spomienka na Ľudevíta Okánika
Jubilejná výstava sochára Jozefa Barinku v Senici (Štefan Zajíček)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007