Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2006
XV. ročník 2006
Bibliografia XV. ročníka (r. 2006) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2006
PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Mária Zajíčková, PhDr. Peter Michalovič: Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie
Richard Drška: Sociálne pomery v mestečku Moravský Svätý Ján v druhej polovici 18. storočia
Mgr. Michal Jozefovič: Živé (neúradné) pomenúvanie osôb v Dubovciach
Mgr. Braňo Kolény: Nezabúdajme na osobnosti z minulosti (Daniel Sloboda)
Ľudmila Zálesňáková: Zohorské zvony
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Na skalickom gymnáziu
Ing. Peter Vrablec: Sviatok Lucie v Závode
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Vtáčie exoty Záhoria

RECENZIE
V súzvuku a vzájomnom porozumení (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Prietrž mala šťastie... (PhDr. Mojmír Benža, CSc.)

SPRÁVY
Päťdesiat rokov folklórneho hnutia v Gajaroch
Ocenená Marianka
Scénograf Vladimír Suchádnek v Záhorskom múzeu
Fotoreportáž z 15. výročia časopisu Záhorie
Bibliografia XV. ročníka časopisu Záhorie


Záhorie č. 5/2006
PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z roku 1660
Ľubomír Hrozen: Cisárska manévrová pošta v Šaštíne
PhDr. Janka Petõczová, CSc.: Konštantín Hudec – zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie
Juraj Červenka: Keď Záhorím svišťala Slovenská strela
RNDr. Alžbeta Cvachová: Invázne druhy rastlín na Záhorí
Martin Valentovič: Záhorské mokrade a ročné obdobia
Antónia Ilenčíková: Svätý (spomienkové rozprávanie z Rohožníka)

RECENZIE
Kronika Dúbravky (Mojmír Benža)
Dve nové básnické zbierky Zdenky Lacikovej (Ján Rak)
Aj deviata (kniha) je atletická (Jozef Polečenský)

SPRÁVY
Jazykovedkyňa Anna Rýzková jubiluje
V Paríži zneli aj skalické piesne
Tridsať rokov záslužnej práce v Hlbokom
Fotoreportáž z otvorenia expozície vo Veľkých Levároch


Záhorie č. 4/2006
PhDr. Mária Zajíčková: Skalické mestské vinohradníctvo v rokoch 1632-1633
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Posolstvo Slovensku a svetu zo Záhoria
Mgr. Gabriela Prokešová: Ľudovít Štúr a Záhorie
PhDr. Hana Urbancová, CSc.: Tradícia hlásnickej služby (Zo zápisov Hynka Bíma)
RNDr. Róbert Kanka, PhD., RNDr. Eva Kanková, RNDr. Viera Orthová: Vzácny lišajník dutohlávka ježovitá opäť nájdený na Záhorí
Náš rozhovor s historikom Pavlom Valachovičom
Ing. Miroslav Čársky: Obnovená „buecha“

RECENZIE
Keď som chodil do školy... (Eva Fodinálová)
Edita Tychlerová - Môj život v Skalici (Peter Michalovič)
Smrdáky 1436 - 2006 (Viera Drahošová)
Lábe, Lábe... (Eva Fordinálová)

SPRÁVY

Sedemdesiat rokov dejín. Múzeum Hohenau an der March slávi 70. výročie svojho vzniku
Ocenené publikácie z Oreského
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Skalici


Záhorie č. 3/2006
Mgr. Henrik kalivoda, PhD.: Denné motýle viatych pieskov Borskej nížiny
Pavel Proksa: Holíčska gaštanová aleja
Mgr. Štefan Papp: Čársky rodák Martin Kollár
PhDr. Mária Zajíčková: Radošovská remeselnícka zástava
PhDr. Peter Michalovič: Hudba a tanec v textoch ľudových piesní (a literatúre)
Antónia Ilenčíková: Najmladšie pútnické miesto na Záhorí
Ján Gavorník: Delová guľa
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Vtáky vodnej nádrže Smolinské

RECENZIE
PhDr. Jozef Špaček: Piata zbierka M. Brücka
Mgr. Martin Hoferka: Neznáma Senica

SPRÁVY
Prof. PhDr. Eva Fodinálová, CSc.: Pochvalné slovo na Záhorské múzeum
PhDr. Štefan Zajíček: Historická tematika na podujatiach osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky a Senicina začiatok

© smartpage s.r.o., 2007