Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2007
XVI. ročník 2007
Bibliografia XVI. ročníka (r. 2007) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2007
Richard Drška: Vojensko - politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Rekatolizácia
Mgr. Alexandra Balgová: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici do roku 1918
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, Csc.: Prečo "Miloslav"
Braňo Kolény: Duchovný pastier i dramatik Jozef Hollý (1879 - 1912)
Terézia Kvapilová: "Ze Závodu" (tentoraz o kroji)
Ing. Miroslav Čársky: O vodníkovi z Kubíkových mlyna
MUDr. Dagmar Kanisová: "Vánoční zvyky v Sobotišti ze starých časú"
MUDr. František Hottmar: Skalické zimy za Franca Jozefa

RECENZIE/SPRÁVY
Spevácky súbor žien z Lozorna (Anna Hájková)
Foltýnek Ferdinand: Sološnica (Antónia Ilenčíková)
Zuzka Rusková vystavovala v Senici (Mgr. Dana Janáčková)
Vladimír Jamárik: Kunov 555 rokov (PhDr. Mojmír Benža, CSc.)
Slávnostné spomienkové podujatie na Dr. Pavla Blahu v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Bibliografia XVI. ročníka časopisu Záhorie

Záhorie č. 5/2007
Mgr. Richard Drška: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia (1. časť, osmanský vpád v roku 1663)
Mgr. Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove
Mgr. Michal Jozefovič: Chotárne názvy Duboviec
Ing. Vojto Tóth: Z histórie skautingu v Karlovej Vsi
PhDr. Peter Michalovič: Z archiválií skalických skautov
Mgr. Ľudovít Košík: Jozef Branecký (Skalica 1882 - Pezinok 1962)
Ing. Svetozár Prokeš: K železničnej doprave v stupavskej cementárni

RECENZIE / SPRÁVY
Jozef Michaláč: T. G. Masaryk a kopčianska legenda (Vladimír Grigar)
Edita Balážová: Imaginácie (Martin Vančo)
Skalica má svoju poetku (Marta Bíliková)
Reflexie nad poéziou (Viera Lukáčková)
Pomohlo aj Záhorie (Eva Fordinálová)
Záhorské múzeum na Agrokomplexe (-mh-)


Záhorie č. 4/2007
PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669
Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade
Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského poľnohospodárstva - Dr. Pavel Blaho
PhDr. Peter Michalovič: Dr. Pavel Blaho a hospodárske školstvo
Jaroslav Marcha: „Zpěvák Slovenska” - Dr. Pavel Blaho
Pavol Dinka: Záhorie mi dalo všetko dobré...
Rozhovor s herečkou Máriou Kráľovičovou
Ján Gavorník: „Uvazovačky” ručníkov a čepcov z Vrboviec

RECENZIE
Prečo by sme sa neveselili? (Eva Fordinálová)
Xerotermné biotopy Slovenska (Katalin Kis-Csáji)

SPRÁVY
Konferencia k 750. výročiu založenia mesta Uherské Hradište (-mh-)
Vladimír Morávek vystavoval v Trenčíne (-zaj-)


Záhorie č. 3/2007
Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva Stupavského vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia
PhDr. Mária Zajíčková: Stavebný ruch v Skalici v rokoch 1632-33
MUDr. Július Bobovnický: Eugen Vesnin - nepoznaný a nedocenený básnik z Mokrého Hája
Anna Hájková: História píly v Lozorne
Vladimír Jamárik: 555 rokov Kunova
Pavel Proksa: ThDr. Jozef Miloslav Hurban - konzervatívny dogmatik?
Pavel Proksa: O Hurbanovi v Holíči
PhDr. Štefan Zajíček: Jozef Miloslav Hurban vo výtvarnom umení
PhDr. Viera Drahošová: Fotoreportáž zo župných osláv 190. výr. narodenia J. M. Hurbana

RECENZIE
Historická udalosť v Záhorskej Vsi (O. Šimkovič)
Amfo 2007 (V. Drahošová)
Ľudové tance zo Záhoria na DVD nosiči (P. Michalovič)
Pavol Stanislav: Protiklady (V. Drahošová)
Návšteva múzejných pracovníkov z Trnavy v Skalici (P. Michalovič)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007