Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2008
XVII. ročník 2008
Bibliografia XVII. ročníka (2008) časopisu Záhorie

Záhorie 6/2008
PhDr. Viera Drahošová: Dočasná vláda a Sloboda v Skalici
Pavel Proksa: Pred 90 rokmi v Holíči (Keď sa sloboda rodila...)
PhDr. Mária Zajíčková: Vznešený, svojmu národu srdečne oddaný muž
PhDr. Štefan Zajíček: Benkov monumentálny obraz Slovenska
PhDr. Viera Drahošová: Náš rozhovor s maliarom, ilustrátorom, autorom tapisérií a monumentálnych diel Viktorom Holečkom
RNDr. Dušan Valachovič: Zmeny druhovej skladby rýb v rieke Morave
PhDr. Viera Drahošová: Za PhDr. Konštantínom Palkovičom, CSc.
Fotoreportáž z vianočných podujatí múzea

RECENZIE / SPRÁVY
Oslovenie duše (PhDr. Eva Fordinálová)
100 rokov od založenia štátnej ľudovej školy v Suchohrade (PhDr. Viera Drahošová)
Všetci sme si rovní (PhDr. Viera Drahošová)
Hudobná sieň Ladislava Slováka vo Veľkých Levároch (Oľga Dúnarová)
90. výročie založenia ČSR v Kopčanoch (PhDr. Vladimír Grigar)
Oslavy príchodu a pôsobenia dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice (Mgr. Ľudovít Košík)
Vôňa Záhoria (Mgr. Zlata Matláková)
Bibliografia XVII. ročníka (2008) (PhDr. Peter Michalovič)

Záhorie 5/2008
Mgr. Pavol Vrablec: Osídlenie Mástu v stredoveku
Mgr. Richard Drška: Kurucký dôstojník Dávid Petneházy
Mgr. Peter Mráz: Príležitostné básne Bohuslava Tablica
Ing. Miroslav Čársky: Pokus o „genealógiu” gbelského kostola
Mgr. Štefan Papp: Významný muž Martinskej deklarácie Ferdinand Juriga
Ing. Svetozár Prokeš: Kompa v Záhorskej Vsi
Marian Poliak: Vtáctvo klubových letísk v Holíči a Senici
Vladimír Jamárik: Kúsok dreva z Rohova

RECENZIE / SPRÁVY
Ars transmontanae 1 - zborník ZG v Senici (PhDr. Mária Zajíčková)
Z archívu o dr. Jankovi Blahovi a ľudovej piesni (PhDr. Peter Michalovič)
Club Abbellimento zo Stupavy vystavoval (Akad. mal. Milan Kubíček)
Výstava senických výtvarníkov v Pultusku (PhDr. Štefan Zajíček)
Sto rokov od narodenia Ľudovíta Nováka (PhDr. Viera Drahošová)
Oslavy meruôsmych rokov v Senici (PhDr. Peter Michalovič)

Záhorie č. 4/2008
ThLic. Martin Hoferka: Vybavenie kostolov farností Šaštínskeho archidiakonátu vo svetle kanonických vizitácií v 17. storočí
PhDr. Mária Zajíčková: Postavy svätcov na džbánkarských výrobkoch v zbierke Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Tomáš Tandlich, PhD.: Artikuly debnárskeho cechu v Malackách z roku 1669
Mgr. Martina Bohačiaková: Prínos Papánkovho diela Historia gentis Slavae k slovenskej historiografii
PhDr. Robert Bača: Kto bol Jozef Mondok?
Antónia Nerádová: Rézkine husi
Ján Gavorník: Vrbovčianske miniatúry
RNDr. Róbert Kanka: Vzácny biotop Záhoria slatinné brezovo-jelšové lesy
PhDr. Viera Drahošová: Za Zoltánom Schmidtom

RECENZIE / SPRÁVY
Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska (Katalin Kis-Csáji)
Ocenenia Trnavského samosprávneho kraja (PhDr. Viera Drahošová)
Oslavy vo Veľkých Levároch (Mgr. Pavol Vrablec)
Redakčná rada v Kútoch (Mgr. Richard Drška)

Záhorie č. 3/2008
ThLic. Martin Hoferka: Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí
PhDr. Mária Zajíčková: "Nápočné roboty" s remeselníckymi motívmi
PhDr. Peter Michalovič: Regenschori skalického farského kostola Ignác Kohut (1818 - 1898)
Mgr. Vladimír Petrovič: Informačná kancelária MUDr. Pavla Blahu
Mária Duffeková: Tristoročná osada Tomky
PhDr. František Karas: "Záhorácke kultúrne leto" v kúpeľoch Smrdáky (1958 1967)
Mgr. Braňo Kolény: Spomienka na akademického sochára Františka Draškoviča
Eva Libušová: "Jak stareček Michal súžili v Jánoch"

RECENZIE/SPRÁVY
Fotoreportáž z podujatia "Noc so Záhorským múzeom - Po stopách Dušana Jurkoviča"
Kalendár Veľké Leváre 2008 (Mgr. Pavol Vrablec)
"Nad Závody neni" (PaedDr. Miloslav Smatana, CSc., PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc., PhDr. Zora Vanovičová)
Ocenenia pre Záhorské múzeum


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007