Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2009
XVIII. ročník 2009
Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2009) časopisu Záhorie


Záhorie č. 6/2009
PhDr. Viera Drahošová: Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici
Mgr. Ivana Fialová, PhD.: Artikuly cechu kožušníkov v Holíči z roku 1675
Doc. RNDr. František Petrovič, PhD.: Historická krajinná štruktúra obce Veľké Leváre
MUDr. Dagmar Kanisová: História židov v Sobotišti
Antónia Ilenčíková: Dedičstvo otcov - sakrálne stavby v Plaveckom Podhradí
Ján Gavorník: Pamätné tabule vo Vrbovciach
Mgr. Vladimír Petrovič: Pavel Proksa jubiluje

Nové knihy / Správy
Uhorská rapsódia (Mgr. Richard Drška)
Druhá kniha o Moravskom Svätom Jáne (PhDr. Peter Michalovič)
Jubilujúci Štefan Zajíček (PhDr. Klára Kubíková)
Spomienkové podujatie na ThDr. Ľudovíta Okánika (PhDr. Viera Drahošová)
Dvadsať rokov po - 20 Jahre danach (PhDr. Viera Drahošová)
Pokračovanie edície Zborníka Záhorského múzea v Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Výstava s vianočnou témou (Marcela Antálková)
Stretlo ma svetlo (Barbora Vajlová)
Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2009) (PhDr. Peter Michalovič)

Záhorie č. 5/2009
PaedDr. Andrej Závodný: Názvy vodných tokov Borskej nížiny
PhDr. Peter Mráz: Vzťah k jazyku v tvorbe Bohuslava Tablica a Jána Hollého
PhDr. Robert Bača - PhDr. Peter Michalovič: Posledný skalický uhorský „pudmistr” Karol Cobori
Mgr. Štefan Papp: Ján Pöstényi – dlhoročný správca Spolku sv. Vojtecha
Gabriela Prokešová - Ing. Stanislav Prokeš: Rodina Károlyiovcov a Stupava
MUDr. Dagmar Kanisová: Spomienky na sobotištské „lekvare”
Eva Libušová: „Jak sme chodzívali ze starenkú Bjetú na púť do Mariatálu”
PhDr. Viera Drahošová - RNDr. Eva Kalivodová: Chavkoš (bučiak) nočný v skalickom katastri
PhDr. Viera Drahošová: Z najnovších prírastkov Záhorského múzea

Nové knihy / Správy
Pocta architektovi (Z.T. a K.J.)

Čriepok z Hlbokého (Braňo Kolény)
Na osobnosti treba spomínať (Mgr. Pavol Vrablec)
Z ohlasov (Mgr. Mária Štuková)
Fotogaléria z 19. októbra 2009
Ľudový odev na území TTSK (PhDr. Mária Zajíčková)

55 rokov folklórneho súboru Skaličan (PhDr. Peter Michalovič)

Záhorie č. 4/2009
Mgr. Mária Kršková: Lodné mlyny na rieke Morave
PhDr. Mária Zajíčková: Dožinky v Radošovciach
PhDr. Peter Michalovič: Bez spevu veru ani žatvy nebolo

PhDr. Štefan Zajíček: Storočnica narodenia maliara Jána Mudrocha
PhDr. Oľga Dúnarová - RNDr. Eva Kalivodová
: Dirigent, zbormajster a pedagóg Ladislav Slovák
ThLic. Martin Hoferka: Náš rozhovor s kňazom a záhorským rodákom Štefanom Vragašom


Nové knihy/Správy
Sympózium a jubilejná výstava Jána Mudrocha v Záhorskej galérii (PhDr. Štefan Zajíček)
Desiata Gbelská paráda (Ing. Miroslav Čársky)
Čary a stretnutia v Záhorskom múzeu (PhDr. Viera Drahošová)
Jubilejné XX. Svätogorazdovské slávnosti v Kútoch (Mgr. Richard Drška)
Bohumil Bača v rodnom kraji (Mgr. Božena Juríčková)

Záhorie č. 3/2009
ThLic. Martin Hoferka: Pázmáňovské vizitácie v záhorskej časti Bratislavského prepošstva
PhDr. Viera Drahošová: Sadenie „Lipy slobody” v Skalici
Ferdinand Dúbravský: Dutá lipa
Ing. Miroslav Čársky: Spomienka na 4. máj 1919
PhDr. Robert Bača: Ľudmila Groeblová - 125. výročie narodenia
PhDr. František Karas: Šaštínsky rodák Jozef Karas - priekopník hasičstva v Senickom okrese
PhDr. Viera Drahošová: Za Darinou Skalovou

Nové knihy / Správy
Pálfiovci a františkáni v Malackách (Mgr. Pavol Vrablec)
Zo stretnutia jednej habánskej rodiny (ThLic. Martin Hoferka)
Jubilejná výstava Róberta Hačka v Malackách (PhDr. Štefan Zajíček)
Cesta plná ľudskosti, obdiv krásy krajiny a človeka (Mgr. František Tomík)
Druhá „Noc s múzeom” v Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Pestrá kytica pre Weinviertel (PhDr. Viera Drahošová)
Celoslovenský úspech detského folklórneho súboru Skaličánek (PhDr. Peter Michalovič)
Sny ušité z látok - Patchwork skupiny Windradquilter (PhDr. Viera Drahošová)
Na vydávanie XVIII. ročníka časopisu Záhorie prispeli


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007