Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2010
XIX. ročník 2010
Bibliografia XIX. ročníka (r. 2010) časopisu Záhorie

Záhorie 6/2010
Bc. Margita Filipová: Hrnčiarske pece z doby rímskej v Skalici
Mgr. Richard Drška: O osídlení Korlátskeho panstva v druhej polovici 16. storočia
PhDr. Peter Brezina: O zabudnutej holíčskej firme na ťažbu štrku na rieke Morave
PhDr. Mária Zajíčková: Vianočné oblátky
PhDr. Peter Brezina: Storočný hasič Martin Danko st. z Košarísk
PhDr. Martin Jurčo: Ali Brezovský - nenápadný spolutvorca hudobnej kultúry
PhDr. Peter Michalovič - František Zemánek: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea.
Cesta jedného harmónia až do múzea

Nové knihy / Správy
Literárna Jablonica (PaedDr. Andrej Závodný, PhD.)
Predvianočná výstava Mariána Komáčka (Ing. Miroslav Čársky)
Karlovovešťania nezabudli (Matúš Šrámek)
Nová monografia o Kostolišti (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov  (Mgr. Richard Drška, Mgr. Helena Polakovičová, Mgr. Róbert Svíba, PhDr. Viera Drahošová)
Bibliografia XIX. ročníka (r. 2010) (PhDr. Peter Michalovič)

Záhorie 5/2010
Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Keď ešte učitelia bývali rechtormi Rechtori Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 17. a 18. storočí
Mgr. Štefan Papp: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga
Ferdinand Vrábel: Neznáme svedectvo Vavra Šrobára o vzniku časopisu Hlas
MUDr. Ján Rak ml.: Spomienka na básnika Jána Raka
Mgr. Ľudovít Košík: Počiatky úcty k Loretánskej Panne Márii v Skalici
Mgr. Richard Drška: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea Truhlica skalického
magistrátu?

PhDr. Viera Drahošová: Záhorské múzeum v Skalici 105-ročné
PhDr. Vladimír Blaho: Veľký malý človek (Za Jankom Jaborníkom)

Nové knihy / Správy
Nový návrat k starým hodnotám (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)

Jubilejná výstava obrazov Pavla Fűrstenzellera (PhDr. Štefan Zajíček)
Spomienka na profesora Jozefa Šátka (PhDr. Viera Drahošová)
Trnavská atletická 100-ročnica z autorskej dielne Záhoráka (Jozef Polešenský)
Malacky na starých pohľadniciach (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Na vydávanie 19. ročníka časopisu Záhorie sponzorsky prispeli

Záhorie 4/2010

Mgr. Richard Drška: O osídlení Korlátskeho panstva v prvej polovici 16. storočia
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Poznámky k vegetácii Záhoria v stredoveku
Mgr. Mária Kršková: Mlyny a mlynári na panstve Ostrý Kameň do konca 19. storočia
Mgr. Štefan Papp: Šimon Klempa - prvý redaktor Katolíckych novín
Vladimír Jamárik: Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant
PhDr. Peter Michalovič: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea - Melodiatura aneb Partytura od Adama Škultétyho
PhDr. Viera Drahošová: Úspechy Ochotnícko-vzdelávacieho krúžku Štefánik z Hasprunky

Nové knihy / Správy
80. narodeniny farára Mgr. Braňa Kolényho (Viera Juríčková)
Kultúrne leto v Jablonovom (Antónia Nerádová)
Nová edícia ľudových piesní (PhDr. Peter Michalovič)
Ilustrátor a grafik Eduard Grečner vystavoval v rodnej Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Spomienka na výlet skalického krúžku (redakcia)
Záhorské múzeum 1995 - 2010 - pozvánka


Záhorie 3/2010

Mgr. Daniel Hupko: Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu
Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Fuggerovskí úradníci na Plaveckom hrade
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Nositeľka Radu Strieborného trojlístka
PhDr. Mária Zajíčková: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea Lodný kufor
vysťahovalca z Vrádišťa
Marcela Antálková: Pamätná púť Brodčanov do Šaštína
JUDr. Dušan Krivský: Rodný dom Ľudovíta Okánika
Mgr. Martin Vančo, PhD.: Matúš Čák Trenčiansky na poštovej známke Edity Balážovej
Mgr. Božena Juríčková: Dielo sochára Ivana Patúca v Záhorskej galérii
Mgr. Irena Kubová: Spomienka na významného trnoveckého rodáka

Nové knihy / Správy
Knižná prehliadka staviteľskej histórie Holíča (Ladislav Novák)
Výjazdové zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)
Balla Gabriella: Holics, Tata és Buda kerámiamüvészete a 18 században  (PhDr. Mária
Zajíčková)

Festival slovenských múzeí 2010 v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Rekonštruovaná skalická radnica (PhDr. Viera Drahošová)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007