Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2011
XX. ročník 2011
Bibliografia XX. ročníka (r. 2011) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2011

Mgr. Katarína Kureková: Stiborovská architektúra na Holíčskom panstve
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: „Motor” tretej bernolákovskej generácie K 200. výročiu
narodenia Šimona Klempu
Mgr. Martin Macejka: Zámocký park v Malackách
Antónia Ilenčíková: O škole a učiteľoch v Plaveckom Podhradí
PhDr. František Karas: Anton Baláž - roduverný Záhorák
Doc. Ing. Ján Fischer: O priateľstve na celý život Venované 80-tinám Antona Baláža

Nové knihy / Správy
Duchovný svet Mithote Denisy Bogdalíkovej (Mgr. Božena Juríčková)
Zreštaurovaná Svätá Trojica - pýcha obce
(Kultúrna komisia pri OcZ Vysoká pri Morave
S
pomienky na Martina Benku (Eduard Chmela)
Spomienkové slávnosti v Dubovciach a v Lakšárskej Novej Vsi (Mgr. Štefan Papp)
Tradičný odev Podluží a Záhoria (Mgr. Róbert Svíba)
Eva Fordinálová jubiluje (PhDr. Viera Drahošová)
Publikácia Pavol Fürstenzeller - maliar Skalice a Šaštína (PhDr. Peter Brezina)
Jubilantka PhDr. Mária Zajíčková (-red-)
Bibliografia XX. ročníka (r. 2011) (PhDr. Peter Michalovič)


Záhorie č. 5/2011

Mgr. Veronika Chňupková: Obraz Františka Štefana Lotrinského z mobiliáru zámku v Holíči
Jiří Mrenka: Skalický slavík a Volavého strážnická muzika K 110. výročí narození Janka Blahu
PhDr. Peter Brezina: Ortieľ smrti, vzácna tlač škarniclovskej tlačiarne
PhDr. Viera Drahošová: Odišiel Vladimír Jamárik
PhDr. Blažena Schenková: Abrod - perla našich rašelinísk
PhDr. Ferdinand Vrábel: Drobnosti z archívov Anton Štefánek o Veľkých Levároch
Mária Kardianová: Fabrika na Tŕňí - na Chotári

Nové knihy / Správy
V Marianke uviedli brožúru o bridlici (Mgr. Miroslava Kovaríková)
Archeologické nálezy v Senici (PhDr. Viera Drahošová)
Keramické príbehy Edity Balážovej (Mgr. Božena Juríčková)
Janko Blaho a ľudová pieseň (PhDr. Peter Michalovič)
Spomienková slávnosť v Sobotišti (Mgr. Richard Drška)
František Štěpán Lotrinský, holíčská fajánsa a kamenina (PhDr. Marek Vařeka)
500 rokov Suchohradu (PhDr. Viera Drahošová)
Slávnosti hliny v Modre (Mgr. Martin Hoferka, Th.D.)


Záhorie č. 4/2011

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Objaviteľ nášho vzácneho kultúrneho pokladu
Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: „Rabunk” počas prevratu v roku 1918
Ing. Svetozár Prokeš: Pivovar v Stupave
MUDr. Dagmar Kanisová: Učiteľ Oberuč a jeho pôsobenie v Sobotišti
PhDr. Peter Michalovič: Speváčka, ktorú počúvať je sviatkom. K jubileu rodáčky z Holíča
Věry Příkazskej

Akad. mal. Ivan Dulanský: Sološnické božie muky
Mgr. Alica Dingová: Príbeh jednej duny a jej hostí
Mária Kardianová: Hasprunské púťe - Studienka

Nové knihy / Správy
S úctou a vďakou spomíname (Braňo Kolény)
Skalickí hasiči oslávili 130. výročie (Mgr. Miroslav Minďáš)
Hasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach (PhDr. Viera Drahošová)
Nová Galéria v podkroví ZUŠ v Senici (Mgr. Dana Janáčková)
Historické semináre v Malackách už štvrtým rokom (Natália Chabadová)


Záhorie č. 3/2011

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Kráľovskí kuriálni notári zo Záhoria
Mgr. Kristína Caletková : Toponymia chotára obce Popudinské Močidľany
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Pravda o rodisku Juraja Klimu
Mgr. Ivan Osuský: Dr. Dušan Fajnor - evanjelický biskup a rodák zo Senice
Mgr. Štefan Papp: Výstava slovenského umenia v Londýne pred sto rokmi
PhDr. Peter Brezina: Zájazd skalickej meštianskej školy do Martina roku 1938
Mgr. Richard Drška - PhDr. Peter Michalovič: Drobnosti z archívov - Prajzi v roku 1866
O Prajzoch v ľudovej piesni

Antónia Nerádová: Príhody zo Suchohradu - O vodnom mlyne a bosomandlovi

Nové knihy / Správy
V Bratislave si pripomínali 110. výročie narodenia dr. Janka Blahu (PhDr. Peter Michalovič) Šesť Záhorákov medzi osobnosťami mesta pod Urpínom (PhDr. Jozef Polešenský)
V Závode uviedli už druhú knihu „o Závodoch” Terézie Kvapilovej (-SR-)
Oceňovali pracovníkov kultúry Trnavského samosprávneho kraja (Mgr. Róbert Svíba)
Na vydávanie časopisu Záhorie sponzorsky prispelina začiatok

© smartpage s.r.o., 2007