Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2012
XXI. ročník (rok 2012)
Bibliografia XXI. ročníka (r. 2012) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/2012
PhDr. Mária Zajíčková: Radostně budem zpívati
Mgr. Mária Zacharová: Špitály na južnom Záhorí v 18. storočí
PhDr. Peter Mráz, PhD.: Epicédiá v príležitostnej poézii Jána Hollého
Ing. Milica Lustigová-Bunčáková: Neznáma literátka Mária Holuby
Ing. Jana Judinyová: Syn Záhoria a slovenská detektívka
PhDr. Peter Brezina: K regulácii Moravy pri Skalici a Hodoníne v rokoch 1934 - 35
Alojz Lukáček: Lábske potoky a zmiznuté mlyny Z archívu rukopisov
PhDr. Peter Michalovič: Za Františkom Zemánkom (1938 - 2012)

Nové knihy / Správy
Prez Závody je chodníček... (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Kniha o Felixovi Rímešovi (PhDr. Mária Zajíčková)
Karlovovešťan František Silavecký, bratislavský fotograf (Matúš Šrámek)
Prehliadka Kostola Všetkých svätých v Lábe (Daniel Prokop)
Tvorba Milana Flajžíka alebo bilancia posledného desaťročia (Mgr. Dana Janáčková)
Marián Komáček Grafika a maľba (Klára Kubíková)
Bibliografia XXI. ročníka (r. 2012) (PhDr. Peter Michalovič)

Záhorie č. 5/2012
Mgr. Richard Drška: Návšteva Ferdinanda III. v Skalici v roku 1643
PhDr. Mária Zajíčková: Tovarišské mená v skalických cechoch
Štefan Horský: Putovanie ľudí i mostov cez Moravu
PhDr. Štefan Zajíček: Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny
Mgr. Štefan Papp: Skalické roky Pavla Straussa
Mgr. Gabriela Prokešová - Ing. Svetozár Prokeš: Zo sedliackeho dvora do diplomatických služieb
Jozef Maroš zo Stupavy
Akad. mal. Štefan Štefka: Spomienky na viešťanskú Kaplnku sv. Víta

Nové knihy / Správy
Technický klenot Záhoria (PhDr. Blažena Schenková)
Tradičný odev Plaveckého Petra (PhDr. Mária Zajíčková)
Pocta domovu (Mgr. Božena Juríčková)
Oslavy prvých písomných zmienok o obciach na Záhorí (PhDr. Peter Michalovič)
Miloš Balgavý - keramika, voľná tvorba, dizajn (PhDr. Danica Lovišková)

Záhorie č. 4/2012

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. : Podiel Záhoria na bernolákovskej kodifikácii
MUDr. Dagmar Kanisová: Remeslá v Sobotišti
Ing. Zuzana Juríčková: Architekt József Bábolnay a jeho tvorba vo svete a v Skalici
PhDr. František Synek: Slovanské hradiště v Mikulčicích se  výrazně mění /vyberáme z Malovaného kraja
Náš rozhovor s filmovým režisérom, pedagógom a básnikom Eduardom Grečnerom
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Hrdzavka potápavá - významný hniezdič Záhoria
Mária Kardianová: Pleteňí košíkú v Hasprunce

Nové knihy / Správy
Tri pozdravy krajine (Mgr. Božena Juríčková)
Encyklopédia Suchohradu - Dimburka (PhDr. Mojmír Benža; Ing. Antónia Nerádová)
Zborník Historie - Otázky - Problémy (PhDr. Mária Zajíčková)
Program Stretnutia na tohtoročnom MFF Myjava (PhDr. Peter Michalovič)
Čo vŕta v hlave žene po päťdesiatke? (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Skalickí výtvarníci v ateliéri Tibora Bártfaya (PhDr. Viera Drahošová)
Fotografie dvoch členov Retiny v Záhorskom osvetovom stredisku (PhDr. Viera Drahošová)
Publikácia o Koválove (PhDr. Peter Michalovič)


Záhorie č. 3/2012
Mgr. Mária Zacharová: Západná hranica južného Záhoria za panovania Márie Terézie
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Skalická jar 1945 (Ako si ju po rokoch pamätám)
PhDr. Antonín Mička: Spisovatelka Alžběta (Běta) Turečková - Čambalová /vyberáme z Malovaného kraja
PhDr. Mária Zajíčková: Viac ako dokument K nedožitým deväťdesiatinám Jána Náhlika
RNDr. Dušan Valachovič - Katarína Holubová: Historický vývoj a súčasný stav rieky Moravy
PhDr. Ferdinand Vrábel: Drobnosti z archívov - Z korešpondencie Antona Štefánka - veselo i vážne
Ján Gavorník: Žaba v trúbje - spomienkové rozprávanie

Nové knihy / Správy
Spomienková slávnosť 150. výročia zhromaždenia dištrikčnej kongregácie v Brodskom (Mgr. Ľudovít Košík)
Konferencia o živote a diele Daniela Gabriela Licharda (PhDr. Viera Drahošová)
Deň otvorených dverí v múzeu v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Nové publikácie k dejinám Holíča (Mgr. Richard Drška)
Vienok s trdelníkom (PhDr. Vladimír Blaho)


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007