Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2013
XXII. ročník (rok 2013)
Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie

Záhorie 6/2013

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Zobrazenie solúnskych bratov v sakrálnych pamiatkach Záhoria
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Príspevok Záhoria do „času nádejí“ 150. výročie vydania Jána Hollého Spisov básnických
Mgr. Richard Drška: O vnímaní času v starej Skalici
Mgr. Štefan Papp: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho
PhDr. Peter Brezina: Ponorka na rieke Morave
Matúš Šrámek: Mlyn na Karloveskom potoku

Nové knihy / Správy
Nová expozícia v čáčovskom mlyne (PhDr. Mária Zajíčková)
Významný zborník (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Ukončenie Roka svätých Cyrila a Metoda v Skalici (Bc. Barbora Vajlová)
95. výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice (PhDr. Viera Drahošová)
Betlehemský príbeh v Záhorskom múzeu v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)


Záhorie 5/2013

Ing. arch. Andrej Botek a kol.: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy?
Mgr. Mária Zacharová: Valchy a výroba súkna na južnom Záhorí do konca 18. storočia
PhDr. Mária Zajíčková: Husári jedú pres Bílú horu...
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Začiatky Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Levároch
PhDr. Peter Brezina: Pedagóg a kňaz Jozef Rozim v udalostiach roku 1918 v Skalici
Štefan Horský: Bunkre na Záhorí - pamätníci smutného 75. výročia
Pavol Vandelia: Čierna skala - perla Malých Karpát

Nové knihy / Správy
Malacký skauting oslavuje deväťdesiatku (Kamil Ftáčnik st.)
Nové múzeum v Gbeloch (Mgr. Petra Zajíčková)
Prezentácia novej knihy Evy Fordinálovej Mystika Záhoria (Mgr. Ľudovít Košík)
Autorské profily III. Osobnosti trnavského kraja (PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.)
Mladá tvorba regiónu (Mgr. Božena Juríčková)


Záhorie 4/2013

Mgr. Richard Drška: Jubilejný rok 1863 a Kúty
Mgr. Michal Jozefovič, PhD.: Názvy niektorých obcí južného Záhoria
PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Alexander Rudnay v poézii Jána Hollého a Bohuslava Tablica
Mgr. Václav Lunga: Rekatolizace na milotickém panství / Vyberáme z Malovaného kraja
Matúš Šrámek: Ku vzniku Karlovej Vsi
Ján Gavorník: Gazdovský spolok vo Vrbovciach
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD., RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Modráčiky rodu Maculinea na Záhorí

Nové knihy / Správy
Generačná sonda (Akad. mal. Ivan Dulanský)
V Hlbokom oslávili slovenčinu (Braňo Kolény)
Váha vážneho slova (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Svet podľa Krivského (PhDr. Jozef Špaček)
AMFO 2013 (Viera Juríčková)
Ďalšia kniha o štvrtom rozmere (Mgr. Martin Hoferka, Th.D.)
Folklór, kroje a hody v Kútoch (Mgr. Richard Drška)
Jubilejný 10. Festival múzeí Slovenska v Košiciach (Mgr. Róbert Svíba)
Za Margitou Antóniou Ilenčíkovou (PhDr. Viera Drahošová)
Za Annou Morávkovou (PhDr. Viera Drahošová)


Záhorie 3/2013
Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí
PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia
PhDr. Mária Zajíčková: Obzor - tribúna včelárskej osvety
Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Včelárske spolky na Záhorí
MUDr. Dagmar Kanisová: O sobotištských mlynoch

Nové knihy / Správy
Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi (PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.)
Vienok znova zakvitol (Vladimír Toman)
Kniha našich rodných vôd (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Otvorenie múzejnej expozície v Kopčanoch (PhDr. Viera Drahošová)
Svätí Cyril a Metod v umení (PhDr. Viera Drahošová)
Cyrilometodská ratolesť v Kopčanoch (PhDr. Viera Drahošová)
Výstava Včelárstvo v Pomoraví (Mgr. Anna Palkovičová)
Konferencia o MUDr. Pavlovi Blahovi (PhDr. Viera Drahošová)


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007