Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2014
Záhorie 5/2014

Ing. Svetozár Prokeš: Prvá svetová vojna a Stupava
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubilujúci almanach Nitra a Záhorie
Mgr. Ľubomír Batka: Daniel Jaroslav Bórik - (ne)zabudnutý hrdina
PhDr. Peter Brezina: Ivan Jozef Doležal - orientalista, historik, publicista a prekladateľ
Mgr. Ľudovít Košík: Hroby kňazov a rehoľníkov na katolíckom cintoríne v Skalici
Eva Libušová: Spomienky na starečka Michala a prvú svetovú vojnu
PhDr. Viera Drahošová: Expozícia dejín Prietrže a pozoruhodnosti obce

Nové knihy / Správy
Mást 1314 - 2014 (PhDr. Peter Michalovič)
Monografia o Záhorskej Bystrici (Mgr. Oľga Drahošová)
Potreba milovať (PaedDr. Andrej Závodný, PhD.)
Starý hrad (Mgr. Matúš Valihora)


Záhorie 4/2014

JUDr. Ľuboš Vodička: Pamiatky vojny na Dúbravskej Hlavici
Marián Náhlik: Náhrobok významného šľachtica v Senici
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Kráľovská poľovačka v Malackách
Mgr. Štefan Papp: Imrich Kotvan a jeho vzťah k bernolákovskému hnutiu
PhDr. Peter Brezina: O firmách rodiny Slatinských v Senici
PhDr. Ferdinand Vrábel: Drobnosti z archívov - Pavel Blaho na turné v USA (Kto bol J. Honza?)

Nové knihy / Správy
Jubilejná výstava Vlasty Peltznerovej a Petra Polláka v Skalici (PhDr. Štefan Zajíček)
Róbert Haček - Život s paletou (PhDr. Štefan Zajíček)
Spomienky na Slovenskú búdu v Luhačoviciach (redakcia)
Jubilujúci scénograf Vladimír Suchánek (Mgr. Dana Janáčková)
AMFO opäť v skalickom múzeu (Viera Juríčková)
Na vydávanie časopisu Záhorie v r. 2014 prispeli


Záhorie 3/2014
PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (III. záverečná časť)
PhDr. Peter Michalovič: Ňikdo neví, co je voják, zakád neskusí...
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Kanonik a prepošt Štefan Nemecskay z Dojča
Mgr. Stanislav Chromek: Prietržianska kalvária v Osuskom
Pavol Gašpar: Príbeh raneného vojaka Pavla Gašpara
Pavol Vandelia: Veterlín a Čelo

Nové knihy / Správy
Nová expozícia Múzea Michala Tillnera v Malackách (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Predstavujeme vlastivednú monografiu Zohor (PhDr. Oľga Drahošová)
Obyčajná výstava? (Mgr. Božena Juríčková)
Jubileum Antona Srholca (Marta Bariak Košíková)
Čriepky z dejín Senice (PhDr. Viera Drahošová)
Výstava Krása dreva v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)

Záhorie 2/2014
PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (II. časť)
Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Milan Michal Harminc a jeho stavby na Záhorí
Mgr. Terézia Pavlásková: Učňovská mládež v Malackách v rokoch 1906 - 1923
PhDr. Marta Toncrová: Dvojnásobné výročí Rudolfa Kučery
Náš rozhovor s PhDr. Vierou Drahošovou, riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici
Ing. Jozef Kršek: Príbeh o kríži

Nové knihy / Správy
Eva Fordinálová - Tajomné pramene v nás (Viera Lukáčková)
Sochár a pedagóg Alojz Drahoš - jubilant (PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.)
Radošovský „Hurbánek” (PhDr. Peter Michalovič)
Historický seminár v Malackách (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)

Záhorie 1/2014

Príhovor
PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (I. časť)
Mgr. Michaela Kalinová: Románsky tehlový Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach
PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Pamätnica pre Jána Valenčíka - učiteľa v Senici
Mgr. Martin Macejka: Dr. Ivan Dérer - rodák z Malaciek
Marcela Antálková: Martin Čulen, pedagóg, matematik a národný buditeľ z Brodského

Nové knihy / Správy
Spomienka na RNDr. Ivana Panenku (MUDr. Ivana Ondráčková)
Za Michalom Kalamenovičom (PhDr. Viera Drahošová, redakcia časopisu)
45-ročný Spolok Záhorákov v Bratislave (PhDr. František Karas)
Diagnóza osamelosti (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Detský folklórny súbor Brodčánek 20-ročný (redakcia)
Pramene Štefana Ortha (Mgr. Božena Juríčková)


1

na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007