Nachádzate sa: Edičná činnosť
Prehľad publikácií
Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea...
Edičná činnosť
Edičná činnosť múzea súvisí s výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a periodické tlače.
Popri pravidelne vydávaných drobných tlačiach a propagačnom materiáli vydalo múzeum v sedemdesiatych rokoch minulého storočia ...

1

na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007