Nachádzate sa: Zbierky » Archeológia
Archeológia
V zbierkovom fonde Archeológia sú zastúpené obdobia od paleolitu po novovek, najvýznamnejšie súbory predstavujú zbierky Vladimíra Jamárika s početnou kolekciou neolitickej kamennej industrie a zbierka MUDr. Adriána Nečasa, archeologický materiál z viacerých výskumov múzea, z ktorých mimoriadny význam má súbor keramiky kultúry zvoncovitých pohárov zo Skalice, získaný archeologickým výskumom Záhorského múzea a Archeologického ústavu SAV Nitra v roku 2003 - ako prvý a zatiaľ jediný na území Slovenska, ďalej materiál z výskumu stredovekého hradu Branč v Podbranči a i. 

Fotogaléria k fondu:

späť

© smartpage s.r.o., 2007