Nachádzate sa: Kontakt
Kontakt
adresa:
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

tel:
+421 (0)34/664 4230
+421 (0)34/664 4253
fax:
+421 (0)34/664 4230

e-mail:
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk

číslo účtu:

Štátna pokladnica 7000500998/8180

GPS:
48°50´46.46" S
17°13´47.54" V

Návštevné hodiny
Expozícia Záhorského múzea
Galéria Júliusa Koreszku
Rotunda svätého Juraja
Výstavy

jún - september
pondelok - piatok: 8.00 - 16.00
sobota: 10.00 - 14.00
nedeľa: 14.00 - 18.00

október - máj

pondelok - piatok: 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa: na telefonickú objednávku min. 3 dni vopred

Vstupné:
Expozícia .......................................................................... 1,50 €
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ....................... 1,00 €

Rotunda sv. Juraja ......................................................... 1,50 €
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ....................... 1,00 €

Výstavy ................................................................. zdarma

Zdarma
: deti do 6 rokov, pedagogický dozor skupín (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
držiteľ preukazu ZŤP a jeho sprievodca, držiteľ preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + 3 osoby, držiteľ preukazu Asociácie múzeí a galérií v Českej republike + 3 osoby, držiteľ preukazu ICOM, držiteľ novinárskeho preukazu (* po preukázaní sa príslušným preukazom)

Prehliadka mimo otváracích hodín................ 100% príplatok k vstupnému

Lektorský výklad
pre školské skupiny ......................... zdarma
pre objednané skupiny a jednotlivcov v stálej expozícii Záhorského múzea
v slovenskom jazyku ........................ 2,50 €

Fotografovanie priestorov múzea
- expozícia a galéria (návštevníci) .............. 3,50 €
Filmovanie priestorov múzea - expozícia a galéria
(návštevníci) .................... 5,00 €

Bádateľské služby

Štúdium predmetov, nálezov a správ
a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo
potvrdenia vysielajúcej organizácie  .............. zdarma
b) na komerčné účely ................................. 3,30 €

Xerokópie
A4 - 1 strana .......................................   0,15 €
obojstranne ........................................   0,20 €
A3 - 1 strana .......................................   0,20 €
obojstranne ........................................   0,25 €

Digitalizačné služby
digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu:
a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet ........................ 1,00 €
b) komerčné účely - A4 alebo 1 predmet ...................... 3,30 €
kompilácia na CD / DVD ................................................+ 3,50 €


Zväčšiť mapu

© smartpage s.r.o., 2007