Nachádzate sa: Expozície » Expozícia dejín Prietrže
Expozícia dejín Prietrže
osada Rehuši
Expozícia dejín obce Prietrž - v osade Rehuši je venovaná histórii obce vo všeobecnosti s informáciami o prvej svetovej vojne. Zvláštny dôraz je kladený na vyzdvihnutie revolučných tradícií obce a významu miestnej časti Rehuši v protifašistickom odboji. Trojrozmerná časť expozície je venovaná tradíciám prezentovaným ľudovými odevmi a stvárneniu života miestnych obyvateľov s charakterickými hospodárskymi činnosťami. 

 

Návštevu expozície je potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Prietrži, tel. č. +421 34 654 86 13. Vtupné je dobrovoľné. 


Fotogaléria:


späť

© smartpage s.r.o., 2007