Nachádzate sa: Plán výstav » Plán výstav na rok 2008
Plán výstav na rok 2008
Marta Filová: Drôtený šperk
6. december 2007 – 31. január 2008


Vydavateľstvo Lúč – prezentácia edičnej činnosti

6. december 2007 – 31. január 2008


Oldrich Majda: Plastiky a maľby

14. marec – 11. apríl 2008

Móda našich babičiek

zo zbierok Záhorského múzea v Skalici
18. apríl – 1. jún 2008

AMFO 2008 – 12. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
6. jún – 6. júl 2008

Pavol Fürstenzeller: Bona fide

25. júl – 7. september 2008

Hana Veselá: Maľba, plastika, reliéfy

18. september  – 19. október 2008

Viktor Holečko:
Maľby
24. október  – 7. december 2008

Vladimír Morávek:
„Čo je človek?“ 
12. december 2008 – 20. február 2009

V cudzích výstavných priestoroch

Kroje Záhoria a Normandie
malá sála Domu kultúry Skalica
18. september – 30. september 2008

Agrokomplex Nitra 2008

výstavisko – pavilón Regióny, stánok TTSK a  múzeí VZP TTSK,
21. august – 25. august 2008

Móda našich babičiek
zo zbierok Záhorského múzea v Skalici
Mestské kultúrne centrum Malacky
2. júl – 31. august 2008

Výtvarná tvorba v Skalici – 30 rokov Klubu výtvarníkov v Skalici
Museum Hohenau an der March
30. august – 12. október 2008

Súčasná drevorezba na Záhorí
Vlastivědné muzeum Slaný, pobočka Třebíz, ČR

Skalica 1918 – Štefan Janšák
prísalie Domu kultúry Skalica
6. november 2008

späť

© smartpage s.r.o., 2007