Nachádzate sa: Plán výstav » Plán výstav na rok 2011
Plán výstav na rok 2011
Spoločenský život vo svetle dobových pozvánok a plagátov
Výstava v spolupráci so ŠA Bratislava, pobočka Skalica
január – 11. február

Zabudnutí svedkovia histórie

Výstava fotografií spojená s prezentáciou filmu,  v spolupráci so Záhorským  osvetovým strediskom
17. február – 18. marec

Vinohrady, vinohrady...

Výstava  realizovaná v spolupráci so Vinohradníckym spolkom  Skalica a Českým zahrádkářskym  svazem Strážnice, Petrov, Sudoměřice.
15. apríl – 12. jún

AMFO 2011

Súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja 

Výstava v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici

16. jún  - 10. júl

Vlado Droppa - Malá retrospektíva 09 - 11
Výstava obrazov
13. júl - 19. august

Edita Balážová - Keramika

Výstava v spolupráci so Záhorskou galériou v Senici
26. august  – 7. október

Pavel Popelka – Lidé  Moravy 

Výstava fotografií  v spolupráci s Múzeom Jána Amosa Komenského v Uherskom  Brode
14. október  - 25. november

Čarovný svet ilustrácií a animácií

Výstava prevzatá z Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA

2. december 2011 – 27. januára 2012

V cudzích výstavných priestoroch

Výstava venovaná 170. výročiu založenia Slovenského divadla nitrianskeho v Sobotišti
Dom kultúry Sobotište

Výstava venovaná 170. výročiu založenia Slovenského divadla nitrianskeho v Sobotišti
Záhorská knižnica Senica

Vinohrady, vinohrady...
Záhorská knižnica Senica

späť

© smartpage s.r.o., 2007