Nachádzate sa: Plán výstav » Plán výstav na rok 2012
Plán výstav na rok 2012
Čarovný svet ilustrácie a animácie
Výstava prevzatá z Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Bratislava
do 27. januára 2012

Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch
Výstava prevzatá zo SNM - Archeologického múzea Bratislava
3. február - 2. marec 2012

Bolo u nás more
Výstava prevzatá z TTSK - Západoslovenského múzea v Trnave
9. marec - 6. apríl 2012

Tomáš Hulík: Život bobra

Výstava v spolupráci so SNM - Prírodovedným múzeom Bratislava
13. apríl - 11. máj 2012

Etnograf Antonín Václavík
Výstava prevzatá zo SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava
18. máj - 8. jún 2012

Etudy z dreva XIII. Drevené úžitkové predmety a šperky
Výstava prevzatá z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene
18. máj - 8. jún 2012

AMFO 2012
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
Výstava v spolupráci s TTSK - Záhorským osvetovým strediskom Senica
14. jún - 8. júl 2012

Milan Flajžík: Neúplná bilancia
Výstava v spolupráci s TTSK - Záhorskou galériou v Senici
12. júl - 15. september 2012

Miroslav Korčák: Keramika - Štefan Orth: Krajina (maľba)
vlastná výstava
21. september - 19. október 2012

Eva Milotová: Tkané návěje

vlastná výstava
26. október - 16. november 2012

Betlehemy z kostolov na Záhorí
vlastná výstava
23. november - 20. december 2012

V cudzích výstavných priestoroch:

Daniel Gabriel Lichard 1812 - 1882
Výstava k výročiu narodenia a úmrtia D. G. Licharda
Dom kultúry v Skalici
30. apríla 2012

Daniel Gabriel Lichard 1812 - 1882

Výstava k výročiu narodenia a úmrtia D. G. Licharda
Evanjelický kostol v Skalici
19. mája - 21. septembra 2012

späť

© smartpage s.r.o., 2007