Nachádzate sa: Plán výstav » Plán výstav na rok 2013
Plán výstav na rok 2013
Mikulčicko – kopčiansky archeopark
Veľkomoravská archeologická pamiatka Mikulčice, Kopčany - na zoznam UNESCO
Výstava (panelová) prevzatá z Masarykovho múzea v Hodoníne
25.1.- 22.2.

Najmenší hrdinovia. Výstava Kolomana Lešša
Výstava prevzatá z BIBIANY - Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave
8.2. - 29.3.
 
Minerály sveta
Výstava prevzatá z TTSK - Západoslovenského múzea v Trnave
1.3. - 29.3.
 
Ľudmila, Jozef Jelenákovci a Viktor Motus: Spomienky
vlastná výstava
5.4. – 3.5.
 
Včelárstvo v Pomoraví
Výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Ružomberok, Slovenským zväzom včelárov, SZV - ZO Skalica,  ZO ČSV Hodonín, ZO ČSV Strážnice, Včelárskou pasekou v Kráľovej pri Senci
10.5. - 9.6.
 
AMFO 2013
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
Výstava v spolupráci s TTSK - Záhorským osvetovým strediskom Senica
13.6. (štvrtok) - 7.7.
 
Generačná sonda 
(Bača, Dulanský, Hološka, Barinka, Grečner a ď.)
Výstava v spolupráci s TTSK - Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici
12.7. - 11.8.
 
Hana Veselá, Miroslav Kinder: Prierez tvorbou
členovia Umeleckej besedy Slovenska
vlastná výstava
16.8. - 15.9.
 
STRAPOŠKOVE FARBIČKY
výstava ilustrácií Aleny Wagnerovej
vlastná výstava
20.9. – 18.10.
 
Podoby viery
Fotografie chrámov a miest Pavla Popelku.
Výstava prevzatá z Múzea Jána Ámosa Komenského v Uherskom Brode,  k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a Mesiacu českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti
25.10. - 29.11.
 
Betlehemský príbeh
Vlastná výstava
6.12.2013 - 30.1.2014
 
 
Mimo vlastných výstavných priestorov

Daniel Gabriel Lichard 1812 - 1882
Výstava k výročiu narodenia a úmrtia D. G. Licharda
Záhorská knižnica Senica
január - jún 2013

Mystika Záhoria
Výstava fotografií pri príležitosti uvedenia rovnomennej publikácie Prof. E. Fordinálovej
15. 10. - 29. 11. 2013

späť

© smartpage s.r.o., 2007