Nachádzate sa: Zbierky
Zbierkový fond
Základom zbierkového fondu Záhorského múzea bola zbierka zakladateľa múzea MUDr. Pavla Blahu. Od počiatkov sa akvizičná činnosť sústreďovala na oblasť Záhoria.
Zbierkový fond sa delí do fondov archeológie, histórie, etnológie, dejín hudobnej kultúry a numizmatiky a predstavuje vyše 57 000  kusov predmetov.
K vzácnejším kolekciám patrí ...
pokračovať
Archeológia
V zbierkovom fonde Archeológia sú zastúpené obdobia od paleolitu po novovek, najvýznamnejšie súbory predstavujú zbierky Vladimíra Jamárika s početnou kolekciou neolitickej kamennej industrie a zbierka MUDr. Adriána Nečasa, archeologický materiál z viacerých výskumov múzea...
pokračovať


Etnológia
Základ národopisného fondu tvorí rozsiahla zbierka západoslovenských džbankárskych výrobkov, výrobkov holíčskej manufakúry, výšiviek a ľudových rezbárskych prác z pôvodných blahovských...
pokračovať
Dejiny hudobnej kultúry
Dejiny hudobnej kultúry, najnovší fond Záhorského múzea založený v roku 1996, obsahuje trojrozmerné predmety, predovšetkým hudobné nástroje, početný súbor rukopisných ...
pokračovať


História
Fond histórie sa delí na fond starších dejín /do roku 1848/ a fond novších dejín /od roku 1848 po súčasnosť/. Obsahuje zbierku cechálií, škarniclovských tlačí a štočkov, pečiatok a typárií cechových, obecných, úradných, predmetov viažucich sa...
pokračovať
Ďalšie fondy
Študijným účelom pracovníkov, spolupracovníkov múzea ako i regionálnych bádateľov slúži špecializovaná knižnica s viac ako 21 000 zväzkami. Pozostáva zo štyroch základných fondov: stará časť, Lichardov fond, ...
pokračovaťna začiatok

© smartpage s.r.o., 2007