Nachádzate sa: O múzeu
Zmluvy, objednávky, faktúry
Prehľad zmlúv, objednávok a faktúr Záhorského múzea v Skalici podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke https://sites.google.com/site/zahorskemuzeum/, od roku 2013 na stránke http://crz.trnava-vuc.sk/zahorske-muzeum-v-skalici/zmluvy/.

Záhorské múzeum v Skalici
Z dejín múzea
V roku 2005 oslávilo Záhorské múzeum v Skalici storočnicu svojej existencie.
Zrod muzeálnych aktivít možno na Záhorí pozorovať už v organizovaní zberateľskej činnosti významným skalickým rodákom, historikom Frankom Víťazoslavom Sasinkom v rokoch 1876-1881.
V roku 1898 sa do Skalice po štúdiách vrátil MUDr. Pavel Blaho. Pod vplyvom...

Sídlo Záhorského múzea v Skalici
Hlavná budova múzera, tzv. Mittákovský dom
Záhorské múzeum sídli v renesančnom poschodovom meštianskom dome na Námestí Slobody, pôvodne to bol dom grófov Pálfiovcov z Erdödu. Vznikol spojením a prestavbou dvoch stredovekých domov v prvej tretine 17. storočia, v rokoch...

Ocenenia múzea
Cena Trnavského samosprávneho kraja

Dňa 28.5.2008 udelilo zastupiteľstvo Trnavského samospráveho kraja Záhorskému múzeu v Skalici Cenu Trnavského samosprávneho kraja za...
Partnerská spolupráca s Múzeom Hohenau and der March
Začiatky spolupráce Záhorského múzea v Skalici a Múzea v Hohenau an der March sa datujú k polovici roku 2002. Na začiatku letnej sezóny bola 8. júna 2002 v Múzeu Hohenau an der March otvorená výstava, ktorú pripravilo Záhorské múzeum o regióne Záhoria.
Na druhý rok potom múzejníci z Hohenau prijali pozvanie a v rámci Skalických dní 2003 sme v Záhorskom múzeu otvorili výstavu nazvanú "Z dejín a umenia Hohenau an der March". Na jej realizácii sa spolu s múzejným spolkom podieľal aj klub výtvarníkov Hohenau. Cieľom výstavy bolo priblížiť obec z hľadiska jej dejín, pamiatok, pozoruhodností, ako aj súčasného vývoja a dominánt hospodárskeho rozvoja. Tvorivý pohľad..na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007