Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 2007
Záhorie č. 2/2007
Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva malackého vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia
PhDr. Peter Michalovič: Folkloristi z Unína v živom rozhlasovom vysielaní v 30. rokoch 20. storočia
Margita Kániková: Odídem do ďaleka, kde ni rodný pes nezašteká
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Prvá sviečková továreň na Slovensku
PhDr. Jozef Špaček: Písal o Skalici - básnik Gyula Juhász
Terézia Kvapilová: “O vydaji dzífčaca ze Závodu” (a všeličom inom)

RECENZIE
Zrkadlo žalostného polstoročia (P. Proksa)
Mlyny a mlynárske remeslo (M. Zajíčková)
Nová publikácia o mokradiach na Záhorí (P. Michalovič)
Stupava. História. Pamiatky. Osobnosti. Príroda. (V. Drahošová)
Malacky 1206 - 2006 (V. Drahošová)
Záhoráci na Bienále užitkového umenia v Bratislave (M. Juza)


Záhorie č. 1/2007
Mgr. Milan Petráš: K histórii zberu a pestovania liečivých rastlín na Záhorí
Andrej Závodný: O názvoch riek a potokov na Záhorí
Eva Gabrišková - Antónia Nerádová - Margita Povodová: SUCHOHRAD
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Tablicova inšpirácia Skalicou
Vladimír Jamárik: „Picigel“ Jána Jamárika „Traxlera“
RNDr. Alžbeta Cvachová: Zlatobyľ obrovská a zlatobyľ kanadská - vážne nebezpečenstvo pre pôvodné druhy rastlín
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Za dr. Jozefom Špetkom

RECENZIE
So srdcom na Slovensku (Eva Fordinálová)
Ivan Knotek: Záhorie - Kraj medzi Karpatami a Moravou. Vlastným nákladom autora, 2006 (M. Benža)
Špačkova piata kniha Niečo o abecede (P. Michalovič)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007