Nachádzate sa: O múzeu
Vedecko-výskumná činnosť
Dôležitou súčasťou práce v múzeu je vedeckovýskumná činnosť, s ktorou sa v múzeu začalo s príchodom kvalifikovaných pracovníkov od roku 1969.
Sformovali sa úseky etnológie, histórie, kde na určitú dobu prišlo k členeniu na úsek starších, novších a najnovších dejín, archeológie.
V súvislosti so zámerom vybudovať v Senici Záhorskú galériu ...


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007