Nachádzate sa: Výstavy a podujatia
Dejiny našej dediny
historický seminár
V sobotu 29. novembra 2008 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch uskutočnil historický seminár Dejiny našej dediny, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpili...

Skalica 1918
odborný seminár a krst knihy Ludvíka Čambalu
Dňa 6. novembra 2008 sa od 10.00 hod. v Koncertnej sieni františkánskeho kláštora v Skalici uskutoční odborný seminár k 90. výročiu vzniku Československej republiky a 90. výročiu vzniku československých légií Skalica 1918.

Program:
9.30 prezentácia
10.00 otvorenie
pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Vojenský historický ústav Bratislava:
Československé zahraničné vojenské légie 1914 - 1918, historický náčrt.

Th.Lic. Martin Hoferka, Záhorské múzeum Skalica:
Skalica a Záhorie v období rokov 1914 – 1918.

PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum Skalica:
Podiel Skalice a MUDr. Pavla Blahu na zbližovaní Čechov a Slovákov.


11.30 prestávka

Mgr. Antonín Konečný, Štátny archív Bratislava, pobočka Skalica:
Vojenské akcie dočasnej ...

Viktor Holečko Maľby
vernisáž výstavy


Slávnostné otvorenie výstavy Viktor Holečko Maľby sa uskutoční v piatok 24. októbra 2008 o 16.00 hod. vo výstavných...1840 - 2008 160. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov


Dňa 22. septembra 2008 sa v Senici uskutočnili oslavy pri príležitosti 160. výročia Slovenského povstania meruôsmych rokov.

Program:
V Dome kultúry v Senici sa konal odborný seminár venovaný 160. výročiu Slovenského povstania meruôsmych rokov, na ktorom vystúpili Mgr. Richard Drška s príspevkom Meruôsme roky na Záhorí, PhDr. Štefan Mocko s príspevkom Pamätné miesta revolúcie 1848 v Senici a Drahoslav Machala s príspevkom Muž skutkov Jozef Miloslav Hurban.
V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sa uskutočnila výstava Slovenské povstanie meruôsmych rokov vo výtvarnom umení.
Na cintoríne v Senici sa konala spomienková slávnosť s položením vencov pri Pamätníku povstalcov 1848 - 1849, kde so svojimi...

Kroje Záhoria a Normandie
vernisáž výstavy


Dňa 18. septembra 2008 o 18.00 hod. sa v malej sále Domu kultúry v Skalici uskutoční vernisáž výstavy Kroje Záhoria a Normandie. Výstava bude otvorená do 30. septembra 2008.


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007