Nachádzate sa: Výstavy a podujatia
Svetový deň kultúrneho dedičstva
Deň otvorených dverí v múzeách a galériách
Dňa 18.4.2008 si v múzeách a galériách pripomenieme Medzinárodný deň kultúrneho dedičstva, počas ktorého budú tieto zariadenia sprístupnené širokej verejnosti formou Dňa otvorených dverí.

ZÁHORIE - potulky krajinou
slávnostné predstavenie publikácie


Slávnostné predstavenie publikácie ZÁHORIE - potulky krajinou autorov Viery Drahošovej a Alexandra Jirouška sa uskutoční 17. apríla 2008 o 14.00 hodine vo výstavnej sieni historického liečebného domu Mier v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky. Čestným hosťom bude národná umelkyňa Mária Kráľovičová.
Fotogaleria:

Oldrich Majda - Obrazy a plastiky


Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. marca 2008 o 17.00 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Prezentácia knihy Evy Fordinálovej v Lábe
Klub lábskych žien, Miestna ľudová knižnica v Lábe v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici usporiadali pri príležitosti Mesiaca knihy prezentáciu knihy autorky Evy Fordinálovej Chystám ...

Prezentácia knihy František Buchta - Skalica a Záhorie, zostavil a upravil Pavol Dinka
Skalica a Záhorie Františka Buchtu

Počiatky historiografie v Skalici siahajú hlboko do histórie. K prvým známym historikom patrí skalický zeman Eliáš Berger (1562 - 1645), od Rudolfa II. počas panovania štyroch cisárov z rodu Habsburgovcov nositeľ titulu kráľovského dvorného historika. Najvýznamnejšie miesto v počiatkoch slovenskej historiografie zaujíma skalický rodák František Víťazoslav Sasinek. Silné zoskupenie historikov a záujemcov o históriu v Skalici sa koncentruje...


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007