Nachádzate sa: Výstavy a podujatia
Medzinárodná konferencia k projektu Architektúra nás spája
architekt Dušan Jurkovič
Dňa 23. januára 2014 sa v priestoroch Domu kultúry uskutočnila medzinárodná konferencia o živote a diele architekta Dušana Jurkoviča, ktorá bola úvodným podujatím k projektu Architektúra nás spája. Konferencie sa zúčastnili aj odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici. 
Viacerí účastníci konferencie využili príležitosť a navštívili Stálu expozíciu...

Dr. Ján Bundala - seminár


PF 2014

Dr. Ján Bundala
odborný seminár v archíve v Topoľčanoch

Dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v priestoroch štátneho archívu v Topoľčanoch odborný seminár k 100. výročiu príchodu do Topoľčian a 90. výročiu úmrtia skalického rodáka a topoľčianskeho dekana, farára a titulárneho ostrihomského kanonika Dr. Jána Bundalu.
Seminára a spomienky na cintoríne sa zúčastnili...

Redakčná rada časopisu Záhorie
Dňa 6. decembra 2012 sa uskutočnilo v priestoroch Záhorského múzea v Skalici zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie, ktorej sa zúčastnili i niekoľkí hostia. Súčasťou programu bolo i vylosovanie výsledkov ankety...


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007