Nachádzate sa: O múzeu » Výstavná činnosť
Výstavná činnosť
Zo strany návštevníka a verejnosti je najzaujímavejšou prezentačnou zložkou múzea výstavná činnosť.
V súčasnosti má múzeum v prízemných priestoroch tri vlastné výstavné priestory, v ktorých ročne uvedie 10 až 12 výstav, pričom okrem múzejných poskytuje priestor i výstavám výtvarným, fotografickým, zberateľským a iným.
Ďalšie výstavy uskutočňuje vo výstavných priestoroch partnerských a iných inštitúcií, v posledných rokoch tiež v zahraničí. Časť výstav tvoria vlastné, časť prevzaté alebo vytvorené v spolupráci s inými inštitúciami. Väčšina výstav býva otváraná slávnostnými vernisážami s kultúrnym programom.


Múzeum začalo s výstavnou činnosťou v roku 1956 výstavou Staré knihy a archívne listiny, nasledovala výstava Výšivky a kroje. Od roku 1958 sa najčastejšie prezentovali vyžadované výstavy venované najnovším dejinám. V menšom počte boli zastúpené výstavy pri príležitosti významných jubileí zo starších období regionálnych dejín.
Systematické poriadanie výstav sa začalo po nastúpení odborných pracovníkov na úseky novších a najnovších dejín a na úseku umenia.
Podľa obsahovej náplne vyčleňujeme v sumári výstav za posledných 5 rokov výstavy:
- múzejné, z ktorých najúspešnejšie boli Egyptské umenie zo zbierok Archeologického múzea SNM v Bratislave, Šperk a ozdoby odevu v archeologických nálezoch, Veľkomoravská Skalica, Večná hračka, Hudba a tanec vo výtvarnom prejave, Na Záhorí hudby hrali, Podoby drôtu, Stredoveká výzbroj a výstroj v archeologických nálezoch, Domácnosť starých materí, Tradičné Vianoce na Záhorí a i.
- zberateľské, z ktorých najúspešnejšie boli: Podobnosť a rôznosť zo zbierok cestovateľa Tibora Sekelja, Bulharská grafika zo zbierky Ing. Slobodu a Ing. Felčíka, Umelecké kníhväzby zo zbierky Bohumila Illa
- fotografické: Martin Martinček, Ester Plicková, Filip Lašut, Alexander Jiroušek, Ján Náhlik, Fero Tomík, Fotoklub Retina, Amfo-diafoto Trnavského kraja, Jozef Kalka
- umelecké: Insitné obrazy Jána Husárika a výrobky majoliky Modra, 2. a 3. stretnutie umelcov Záhoria, Viera Škrabalová - textilná tvorba, Kresby Emila Sedláka, Ľudovít Hološka- Pozdrav mestám (a miestam), Rozprávka z hliny keramikárky Libuše Čtverákovej, Betlehemy záhorských rezbárov, Oživenie dreva z rezbárskej dielne Jozefa Pavlíka, Drevorezby Vladimíra Morávka, Víno, víno vinovaté keramikára Miloša Kunkela, Fľaše trpezlivosti, Imaginácie Edity Balážovej
- k výročiam osobností: Návraty s piesňou -k 90. nedožitým narodeninám dr. Janka Blaha, Daniel Rapant - Život a dielo, Ján Hollý a ohlasy jeho básnického diela vo výtvarnom umení, Pocta Albínovi Brunovskému
- výstavy pre deti: BUVIK, Večerníček
- iné: Archív - pamäť národa, Hmyz Slovenska versus Indonézie, Príroda Malých Karpát, Život v teráriách a insektáriách, Život bez chrbtice, Knihália – medzinárodné výstavy umeleckej kníhväzby.
V poslednom období sa s veľkým ohlasom stretli výstavy:
Záhorie v rakúskom Hohenau, Skalica v dejinách a dnes počas dní slovenskej kultúry v Slanom pri Prahe, Škarniclovská tlačiareň v Skalici a knižný drevorez 16.-19. storočia, reinštalovaná v Dome kultúry v Skalici a v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Fotograf a maliar Engelbert Pinkalský, ktorá bola reinštalovaná v SNM v Bratislave, Mosty Pomoravia, realizovaná v spolupráci s múzeom Hohenau an der March, uvedená na prístupovej slávnosti do EÚ v Hohenau an der March, reinštalovaná počas Dní zelá v Stupave, na rakúsko-slovenskej hospodárskej výstave v Zohore a pri otvorení mostu cez Moravu v Moravskom Svätom Jáne.
Pri poriadaní umeleckých výstav múzeum najčastejšie spolupracuje so Záhorskou galériou v Senici, ktorej odborní pracovníci sú kurátormi výtvarných výstav.

späť

© smartpage s.r.o., 2007