Nachádzate sa: O múzeu » Edičná činnosť
Edičná činnosť
V rámci edičnej činnosti vydáva Záhorské múzeum od roku 1992 s dvojmesačnou periodicitou Záhorie - vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. Ako výsledok výskumnej činnosti vydáva monografické práce o obciach na Záhorí, príležitostné publikácie, zborníky, katalógy k výstavám a rôzne drobné tlače a propagačné materiály.

Viac informácií nájdete na našej stránke v sekcii "Edičná činnosť".

späť

© smartpage s.r.o., 2007